Befolkningsrörelsen 2011, preliminära siffror

Största folkökningen sedan 1990

Det föddes 286 barn på Åland 2011, vilket var lika många som 2010. Antalet avlidna var 277, en ökning med över 40. Födelseöverskottet blev således endast nio personer, jämfört med 53 föregående år. Den preliminära befolkningsrörelsestatistiken för 2011 visar ytterligare att flyttningsrörelsen gav ett överskott på 323 personer, vilket var 100 flera än 2010 och den största siffran på 38 år.

Födelse- och flyttningsöverskottet gjorde tillsammans att befolkningen ökade med 332 personer år 2011, den största årliga tillväxten sedan 1990.

Ökat nordiskt flyttningsöverskott

Kompletta siffror för in- och utflyttningen saknas ännu, men de tillgängliga uppgifterna om nettoflyttning visar att flyttningsöverskottet i förhållande till Finland ökade jämfört med 2010 och blev 72 personer. Överskottet gentemot Sverige och övriga Norden ökade ännu mera och var 111 personer. För åttonde året i rad var det flyttningen i förhållande till utomnordiska länder som gav det största överskottet eller 140 personer, vilket var på samma nivå som 2010.

Över 28 300 invånare

De preliminära uppgifterna om befolkningsförändringarna 2011 som kommer från Statistikcentralen ger som resultat ett invånarantal på 28 339 personer den 31 december 2011. Befolkningsregistercentralen har publicerat en preliminär befolkningssiffra som är något större, eller 28 353. Hur stor den slutliga folkmängdsförändringen var under 2011 blir klart om några veckor när det officiella invånarantalet är fastställt.

Stor minskning i skärgården

Enligt de preliminära befolkningsrörelsesiffrorna minskade skärgårdens befolkning med nästan 50 personer 2011. Minskningen är den största sedan 1974 och beror till lika delar på födelseunderskott och flyttningsunderskott. Alla skärgårdskommuner visade minus. Även Mariehamn hade ett mindre födelseunderskott, men det vägdes mer än väl upp av flyttningsöverskottet, och folkökningen i staden blev närmare 70 personer. Landsbygden hade både födelse- och flyttningsöverskott och den totala tillväxten blev över 300 personer. Av detta stod Jomala för nästan hälften, men alla landsbygdskommuner hade tillväxt.

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:
Befolkningsrörelsen för Åland 1971–2010 samt preliminära siffror för 2011

Flyttningsrörelsen till och från Åland efter land 1971–2010 samt preliminära siffror för 2011

Befolkningsrörelsen efter kommun 2011. Preliminära siffror

Antal invånare efter kommun 1980–2010 samt preliminära siffror 2011

Beskrivning av statistiken

Publicerad den 6.2.2012

Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax