Befolkningsrörelsen 2011, slutliga siffror

Ökad inflyttning från Sverige gav stor folkökning

Ålands befolkning ökade med nästan 350 personer år 2011, vilket var betydligt mera än 2010 då ökningen var drygt 270 personer. Nu när de slutliga befolkningsrörelsesiffrorna är klara kan man se mera i detalj vad som ligger bakom den stora tillväxten.

Födelseöverskottet sjönk på grund av flera avlidna

Födelseöverskottet, d.v.s. antal födda minus antal döda, blev bara åtta personer, vilket var en rejäl minskning jämfört med 2010 på grund av att antalet födda var i stort sett oförändrat medan de avlidna ökade med över 40 personer. Det föddes 285 barn år 2011, varav 149 flickor och 136 pojkar. De avlidna var 277 personer, 145 kvinnor och 132 män. Av kvinnorna som dog var 35 procent 90 år eller äldre mot endast 9 procent av männen. Drygt 15 procent av de avlidna kvinnorna och 25 procent av männen var under 70 år.

Rekordstor inflyttning från Sverige

Den totala inflyttningen ökade med 80 och var drygt 950 personer år 2011. Av de inflyttade kom nästan 470 från Sverige, en betydande ökning och något mera än det gamla rekordet från 2009. Från Finland flyttade 320 personer, också det en uppgång, och från de övriga nordiska länderna kom 20 personer. Inflyttningen från icke-nordiska länder minskade men blev ändå nästan 150 personer. Av dessa kom 80 från EU-länder och ett tiotal från europeiska länder utanför EU, medan närmare 50 personer flyttade in från andra världsdelar. För femton personer är utflyttningslandet okänt.

Procentuellt fördelade sig inflyttningen på ursprungsland enligt följande: Sverige 49 procent, Finland 34 procent, övriga Norden 2 procent och utomnordiska länder 14 procent.

Efter Sverige och Finland var Lettland det enskilda land som bidrog med flest inflyttare, 25 personer. Från Rumänien och Estland kom 15 respektive 14 inflyttare. Av den nordiska inflyttningen kom elva personer från Norge, åtta från Danmark och en från Island. När det gäller utomeuropeiska länder låg USA och Thailand främst med elva personer vardera. Det kom inflyttare till Åland från 40 olika länder år 2011, från 18 av dem dock bara en enda person.

Något mindre utflyttning

Utflyttningen minskade med närmare 30 personer till drygt 620 stycken. Det var främst de utflyttade till Sverige som blev färre. De uppgick 2011 till 330 personer, medan närmare 250 flyttade till Finland. Till övriga Norden flyttade 15 personer och till icke-nordiska länder 30. Totalt 20 länder fick ta emot personer som flyttade från Åland.

Nettoresultatet av in- och utflyttningen blev ett flyttningsöverskott på över 330 personer, vilket är 110 flera än 2010 och den största siffran sedan 1973. Det var nu första gången på 2000-talet som flyttningsöverskottet gentemot Sverige var större än överskottet i förhållande till utomnordiska länder. Överskottet mot Sverige ökade kraftigt från 2010 och blev närmare 140 personer, medan det utomnordiska nettot minskade något till 120 personer. Flyttningen Åland–Finland medförde ett överskott på drygt 70 personer, en ökning med 30, och flyttningen till och från de övriga nordiska länderna gav ett plus på fem personer.

Av det icke-nordiska flyttningsöverskottet bidrog Baltikum och övriga Europa med drygt 30 personer vardera, medan flyttningen gentemot andra världsdelar gav ett överskott på över 50 personer.

 

Födelse- och flyttningsöverskott gav tillsammans en ökning på 341 personer. Till detta läggs posten ”korrigering” som var 7 personer, varvid folkmängden förändrades med totalt 348 personer och slutade på 28 355 den 31 december 2011. Korrigeringarna innehåller tillägg och strykningar som har gjorts i befolkningsregistret för att detta skall stämma överens med verkligheten.

Jämfört med den preliminära befolkningsrörelsestatistiken som publicerades i februari blev den slutliga siffran för flyttningsöverskottet tio personer större, medan födelseöverskottet var i stort sett detsamma. 

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:
Födda och döda 1951–2011
In- och utvandring efter land 1990-2011 visar flyttningen till och från Finland, Sverige, övriga Norden och övriga världen.
Befolkningsrörelsen efter kommun 2011

Databastabellerna innehåller mera detaljerad statistik:
Befolkningsrörelsen, hela Åland, 1971–2011 efter händelse och år
Befolkningsrörelsen 1980–2011 efter kommun, händelse och år
Levande födda 1991–2011 efter år, kommun och moderns ålder
Döda 1991–2011 efter kön, år, kommun och åldersgrupp
In- och utflyttning 1987-2011 efter land och år visar varje enskilt flyttningsland

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom@asub.ax

Publicerad 12.6.2012

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden