Befolkningsrörelsen 2012, preliminära siffror

Många födda men ännu fler avlidna

Ålands folkmängd ökade med nästan 140 personer 2012 enligt den preliminära befolkningsrörelsestatistiken. Det föddes 293 barn, vilket var åtta flera än 2011 och den tredje största siffran på 2000-talet. Antalet avlidna var 313, en stor ökning för andra året i rad och det största antalet på åtminstone 60 år. Från 1951 och framåt, då siffror finns tillgängliga, har det årliga antalet döda aldrig tidigare överstigit 300. Att många avled gjorde att födelsenettot, d.v.s. skillnaden mellan antal födda och döda, blev minus 20 personer. Sedan 1951 har Åland haft födelseunderskott endast två gånger tidigare, 1999 och 2003, men inte lika stort.

Lägre befolkningstillväxt

Flyttningsrörelsen gav ett överskott på 159 personer, vilket var bara hälften av 2011 års toppnotering och även betydligt mindre än de tre föregående åren, men på ungefär samma nivå som under första delen av 2000-talet. Summan av födelseunderskottet och flyttningsöverskottet blev en folkökning på 139 personer, vilket kan jämföras med nästan 350 personer 2011. Senast befolkningstillväxten var under 200 personer var 2006.

Flyttningsunderskott mot Sverige

Kompletta siffror för in- och utflyttningen saknas ännu, men de tillgängliga uppgifterna om nettoflyttning visar att flyttningsöverskottet i förhållande till Finland ökade jämfört med 2011 och blev 101 personer. Flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden som 2011 gav ett överskott på 140 personer visade nu ett underskott för första gången sedan 2006, minus 28 personer. Orsaken var främst minskad inflyttning, men den var ändå på en hög nivå, 350 personer. Utflyttningen till Sverige och Norden ökade något och blev nästan 380 personer.

Flyttningsöverskottet i förhållande till utomnordiska länder understeg nu 100 personer första gången på nio år och blev 86 personer, 30 färre än 2011. Huvudorsaken var att utflyttningen som tidigare legat på 30-40 per år nu ökade och blev 73 personer. Inflyttningen från utomnordiska länder var fortfarande hög. Den ökade med 10 och blev 159 personer, den tredje största siffran som noterats.

Negativt födelsenetto i Mariehamn och skärgården

Av kommunerna hade Jomala det största födelsenettot, 35 personer. Därutöver hade bara Finström, Hammarland och Lemland mindre överskott. I övriga landsbygdskommuner och Mariehamn samt i alla skärgårdskommuner avled flera än det föddes.

Landsbygdens samlade födelseöverskott blev 36 personer. Tillsammans med det nettotillskott som flyttningen gav, 84 personer, medförde det en befolkningstillväxt på 120. Den största ökningen stod Jomala för, 102 personer, medan Lemland ökade med 26. Eckerö minskade mest av landsbygdskommunerna, minus 17. I staden blev födelseunderskottet 24 personer, men det vägdes mer än väl upp av flyttningsöverskottet på 102 personer, varför invånartalet ökade med 78.

I skärgården blev det totala födelseunderskottet 32 personer, men där gav också flyttningen ett underskott på 27 personer, varför skärgårdens folkmängd minskade för andra året i rad, minus 59 personer. Vårdö och Kumlinge hade den största nedgången, 27 respektive 24 personer enligt de preliminära siffrorna. Föglö var den enda skärgårdskommun som visade ökning av folkmängden, dock bara en person.

Antalet vigslar ökade med över 20 och blev 137. Uppgången skedde i alla regioner.  Skilsmässorna var 63, eller 10 flera än 2011.  De ökade i staden och på landsbygden, men minskade i skärgården.

28 500 invånare

De preliminära uppgifterna om befolkningsförändringarna 2012 som kommer från Statistikcentralen ger som resultat ett invånarantal på 28 493 personer den 31 december 2012. Befolkningsregistercentralen har publicerat en preliminär befolkningssiffra som är något större, eller 28 513. Hur stor den slutliga folkmängdsförändringen var under 2012 blir klart om några veckor när det officiella invånarantalet är fastställt.

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:
Befolkningsrörelsen för Åland 1971–2011 samt preliminära siffror för 2012
Flyttningsrörelsen till och från Åland efter land 1971–2011 samt preliminära siffror för 2012
Befolkningsrörelsen efter kommun 2012. Preliminära uppgifter
Antal invånare efter kommun 1980–2011 samt preliminära siffror 2012

Beskrivning av statistiken

Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 24.1.2013

 

 

 

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden