Befolkningsrörelsen 2012, slutliga siffror

Många avlidna och utflyttade dämpade befolkningstillväxten

Ålands befolkning ökade med knappt 150 personer år 2012. Detta var betydligt mindre än 2011 då ökningen var nästan 350 personer, vilket dock var den största tillväxten på närmare 40 år. Nu när de slutliga befolkningsrörelsesiffrorna är klara kan man se mera i detalj vilka faktorer som påverkade befolkningsutvecklingen.

Födelseunderskott på grund av många avlidna

Antalet födda var 292, vilket var 7 flera än 2011 och något över 2000-talets årsmedeltal. De avlidna ökade med 46 och blev 323, den största siffran sedan 1944. Därigenom blev det ett stort födelseunderskott, d.v.s. de födda var 31 färre än de avlidna. Ett så stort årligt födelseunderskott har Åland inte haft sedan 1929. Vanligen föds det flera än det dör, och under den tid för vilken det finns tillgängliga siffror om födda och avlidna, från 1920 och framåt, har födelseunderskott förekommit endast sex år.

Av de födda 2012 var 148 flickor och 144 pojkar. Drygt 43 procent hade en mor som var under 30 år, en ökning från 2011. Ökningen av antalet avlidna märks främst i grupperna män under 70 år och kvinnor som fyllt 90. Av kvinnorna som dog var nästan 40 procent 90 år eller äldre och bara 15 procent under 70. Av männen däremot hade inte ens 10 procent fyllt 90, medan 37 procent var under 70 år.

Mindre inflyttning och större utflyttning

Den totala inflyttningen minskade med 70 och var drygt 880 personer år 2012. Utflyttningen ökade däremot med närmare 90 personer till nästan 710 stycken, vilket är något flera än den tidigare rekordsiffran från 2008. Nettoresultatet av in- och utflyttningen blev ett överskott på närmare 180 personer, vilket är mindre än de fyra föregående årens stora siffror, men ändå en hög nivå om man ser i ett längre perspektiv.

Ökad utflyttning till Sverige och utomnordiska länder

Från Finland flyttade drygt 350 personer till Åland, en uppgång med 30, medan 250 personer flyttade dit, i stort sett lika många som 2011. Överskottet blev således 100 personer jämfört med 70 personer 2011.

De inflyttade från Sverige var närmare 350, betydligt mindre än 2011 års rekordsiffra 470, men ungefär på 2000-talets medelnivå. Utflyttningen till Sverige ökade med närmare 40 personer och blev 370, vilket också det var på normalnivån för 2000-talet. Gentemot Sverige blev det alltså ett underskott på 20 personer efter 2011 års stora överskott på närmare 140 personer. Från de övriga nordiska länderna kom femton personer, åtta från Danmark, fem från Island och två från Norge, medan utflyttningen till dessa länder var sammanlagt sexton personer. 

Inflyttningen från icke-nordiska länder ökade med 20 och blev drygt 170 personer. Av dessa kom 115 från EU-länder och endast 6 från europeiska länder utanför EU, medan närmare 50 personer flyttade in från andra världsdelar. Rumänien och Lettland var de enskilda icke-nordiska länder som bidrog med flest inflyttare, 28 respektive 27 personer. Från Estland kom 15, från Thailand 13 och från Storbritannien 9 personer. Utflyttningen till utomnordiska länder var 70 personer, en ökning med 40 och den klart största siffran på 40 år. På grund av detta sjönk det utomnordiska flyttningsöverskottet och blev 95 personer, första gången på nio år som det understeg 100.

Sverige och Finland stod vardera för 40 procent av inflyttningen

Det kom inflyttare till Åland från 43 olika länder år 2012, från 21 av dem dock bara en enda person. Totalt 26 länder fick ta emot personer som flyttade från Åland.

Procentuellt fördelade sig inflyttningen på ursprungsland enligt följande: Sverige och Finland stod vardera för knappt 40 procent, övriga Norden 2 procent och utomnordiska länder 19 procent. Av utflyttningen gick 36 procent till Finland, 52 procent till Sverige, 2 procent till övriga Norden och 10 procent till länder utanför Norden.

Födelse- och flyttningsnetto gav tillsammans en befolkningsökning på 146 personer. Till detta läggs posten ”korrigering” som var 1 person, varvid folkmängden förändrades med totalt 147 personer och slutade på 28 502 den 31 december 2012. Korrigeringarna innehåller tillägg och strykningar som har gjorts i befolkningsregistret för att detta skall stämma överens med verkligheten.

Jämfört med den preliminära statistiken över befolkningsrörelsen som publicerades i februari blev den slutliga siffran för flyttningsöverskottet nästan 20 personer större samtidigt som antalet avlidna var 10 flera. De födda var i stort sett lika många som enligt förhandsuppgifterna.  

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:
Födda och döda 1920–2012 (utökad med siffror för 1920-1950)
In- och utvandring efter land 1990-2012 visar flyttningen till och från Finland, Sverige, övriga Norden och övriga världen.
Befolkningsrörelsen efter kommun 2012

Databastabellerna innehåller mera detaljerad statistik:
Befolkningsrörelsen, hela Åland, 1971–2012 efter händelse och år
Befolkningsrörelsen 1980–2012 efter kommun, händelse och år
Levande födda 1991–2012 efter år, kommun och moderns ålder
Döda 1991–2012 efter kön, år, kommun och åldersgrupp
In- och utflyttning 1987-2012 efter land och år
visar varje enskilt flyttningsland.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[a]asub.ax

 Publicerad 30.5.2013

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden