Befolkningsrörelsen 2013, preliminära siffror

Födelsenettot åter positivt

Ålands folkmängd ökade med nästan 150 personer 2013 enligt den preliminära statistiken över befolkningsrörelsen. Det föddes 287 barn och 267 personer avled. De födda var ungefär lika många som 2012 medan de avlidna var över 50 färre än året före, då antalet var ovanligt stort. Detta gjorde att födelsenettot, d.v.s. skillnaden mellan antal födda och döda, åter blev positivt, plus 20 personer mot minus 30 personer 2012.

Flyttningsrörelsen gav ett överskott på 126 personer, vilket var 50 färre än 2012. Summan av födelseunderskottet och flyttningsöverskottet blev en folkökning på 146 personer, eller lika mycket som 2012. Antalet vigslar minskade med drygt 20 och blev 119. Skilsmässorna var 54 eller ett tiotal färre än året före.

 

Minskad nettoflyttning från Finland

Flyttningsöverskottet i förhållande till Finland halverades jämfört med 2012 och blev 46 personer. Bruttosiffror för flyttningen till och från Finland saknas ännu. Flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden gav ett underskott på 14 personer, ungefär som 2012. Både in- och utflyttningen var på samma nivå som året före. 

Flyttningsöverskottet i förhållande till utomnordiska länder var också lika stort som 2012 eller 94 personer. Inflyttningen var nästan 150 personer och utflyttningen drygt 50, en liten minskning i båda fall. Det var nu tionde året i rad som över 100 personer flyttade till Åland från länder utanför Norden.

 

Flyttningsöverskott i skärgården

Efter två år med stort flyttningsunderskott fick skärgården åter ett mindre överskott av flyttningen, åtta personer. Det vägde dock inte upp födelseunderskottet på 14 personer, varför invånarantalet sjönk med 6 personer. Detta var en betydligt mindre nedgång än de två föregående åren då skärgårdens befolkning minskade med 40 respektive 60 personer. År 2013 ökade Vårdö med elva och Kökar med sex personer tack vare flyttningsöverskott.  I Kumlinge och Föglö minskade däremot befolkningen med ett tiotal personer i vardera kommunen. I Brändö och Sottunga var folkmängden i stort sett oförändrad.

Också i Mariehamn avled det flera än det föddes. Underskottet blev 11 personer, men det vägdes mer än väl upp av flyttningsöverskottet på 46 personer, varför invånartalet ökade med 35 enligt de preliminära siffrorna.

Jomala och Lemland var de kommuner där folkmängden steg mest, med 66 respektive 44 personer. Ökningen berodde till lika delar på födelse- och flyttningsöverskott. Lumparland och Hammarland ökade med ett tjugotal personer vardera. Eckerö och Finström minskade mest av landsbygdskommunerna. Landsbygdens samlade födelseöverskott blev 45 personer och flyttningsöverskottet 72 personer, vilket gav en befolkningstillväxt på 117.

 

28 650 invånare

De preliminära uppgifterna om befolkningsförändringarna 2013 som kommer från Statistikcentralen ger som resultat ett invånarantal på 28 647 personer den 31 december 2013. Befolkningsregistercentralen har publicerat en preliminär befolkningssiffra som är något större eller 28 678. Hur stor den slutliga förändringen av folkmängden var under 2013 blir klart om några veckor när det officiella invånarantalet är fastställt.

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:
Befolkningsrörelsen för Åland 1971–2012 samt preliminära siffror för 2013

Flyttningsrörelsen till och från Åland efter land 1971–2012 samt preliminära siffror för 2013

 

Befolkningsrörelsen efter kommun 2013. Preliminära uppgifter

 

Antal invånare efter kommun 1980–2012 samt preliminära siffror 2013

Beskrivning av statistiken

Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 3.2.2014