Befolkningsrörelsen 2013, slutliga siffror

Befolkningstillväxten ökade något på grund av färre avlidna

Ålands befolkning växte med drygt 160 personer år 2013, vilket var något mera än 2012. Nu när de slutliga befolkningsrörelsesiffrorna är klara kan man se mera i detalj vilka faktorer som påverkade befolkningsutvecklingen.

Det föddes 287 barn, 5 färre än 2012 men något över 2000-talets årsmedeltal. De avlidna minskade med 54 från 2012 års rekordstora siffra och blev 269, viket är lite över genomsnittsnivån för 2000-talet. Därigenom blev det åter födelseöverskott, d.v.s. de födda var 18 flera än de avlidna.

 

Mindre inflyttning och större utflyttning sänkte överskottet

Inflyttningen minskade med ett tjugotal och var drygt 860 personer år 2013. Utflyttningen ökade ytterligare något från 2012 års rekordnivå till drygt 710 personer. Nettoresultatet av flyttningen blev ett överskott på närmare 150 personer, vilket är 30 personer mindre än 2012 och framförallt inte lika mycket som de fyra föregående årens stora siffror. Sett i ett längre perspektiv är 2013 års flyttningsöverskott ganska stort, men efter millennieskiftet har flyttningen gett ett mindre nettoresultat endast tre gånger.

 

Sverige stod för den största bruttoinflyttningen

Från Finland flyttade drygt 320 personer till Åland, en nedgång med 30, medan nästan 280 personer flyttade dit, 25 fler än 2012. Överskottet halverades därmed och blev knappt 50 personer. De inflyttade från Sverige var drygt 380, en ökning med 30 personer, samtidigt som utflyttningen minskade med ett tiotal och blev knappt 360. Gentemot Sverige blev det alltså ett överskott på drygt 20 personer, att jämföra med ett nästan lika stort underskott 2012. Från de övriga nordiska länderna kom åtta personer, en från Danmark, tre från Island och fyra från Norge, medan utflyttningen till dessa länder var sammanlagt 22 personer.

Fortsatt stort flyttningsöverskott från utomnordiska länder 

Såväl inflyttningen som utflyttningen i förhållande till utomnordiska länder minskade med ett tjugotal, varför flyttningsöverskottet hölls kvar på drygt 90 personer. Inflyttningen var nästan 150 personer. Av dessa kom över 90 från EU-länder och endast 5 från europeiska länder utanför EU, medan närmare 50 personer flyttade in från andra världsdelar. Rumänien och Lettland var de utomnordiska länder som stod för flest inflyttare, ett tjugotal vardera, och Estland kom inte långt efter. Tyskland, Kina och Thailand bidrog alla med ett tiotal. Utflyttningen till utomnordiska länder var närmare 60 personer, varav de allra flesta flyttade inom Europa. 

Det kom inflyttare till Åland från 37 olika länder år 2013, från 13 av dem dock bara en enda person. Totalt 23 länder fick ta emot personer som flyttade från Åland.

 

Ökad utflyttning från Mariehamn, större inflyttning till skärgården

Av regionerna hade både Mariehamn och skärgården flera avlidna än födda. Tack vare ett överskott i flyttningen växte ändå stadens befolkning med nästan 50 personer. Också skärgården hade flyttningsöverskott, men det räckte bara till att balansera födelseunderskottet, varför befolkningen hölls i stort sett oförändrad, plus en person. Kökar och Vårdö växte tack vare inflyttning. Landsbygden hade både födelse- och flyttningsöverskott, varför befolkningen steg med 120 personer. Ökningen var dock i hög grad koncentrerad till Jomala och Lemland, som växte tack vare stora födelseöverskott som kompletterades av tillskott från flyttningsrörelsen.

 

Mariehamn hade lika stor inflyttning som 2012 men större utflyttning. För landsbygdskommunerna sammanlagt ökade både inflyttningen och utflyttningen, men utflyttningen något mera, varför överskottet sjönk. Skärgården hade 2013 större inflyttning och mindre utflyttning än året före, varför flyttningsunderskottet förbyttes i ett överskott.

Större ökning än vad de preliminära siffrorna visade

Födelse- och flyttningsnetto gav tillsammans en befolkningsökning på 165 personer. Till detta läggs posten ”korrigering” som var minus 1 person, varvid folkmängden förändrades med totalt 164 personer och slutade på 28 666 den 31 december 2013. Korrigeringarna innehåller tillägg och strykningar som har gjorts i befolkningsregistret för att detta skall stämma överens med verkligheten.

Jämfört med den preliminära statistiken över befolkningsrörelsen som publicerades i februari blev den slutliga siffran för flyttningsöverskottet drygt 20 personer större. För födda och döda var det som vanligt en obetydlig skillnad mellan preliminära och slutliga siffror.  

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:
Födda och döda 1920–2013

In- och utvandring efter land 1990-2013 visar flyttningen till och från Finland, Sverige, övriga Norden och övriga världen.

Befolkningsrörelsen efter kommun 2013

Databastabellerna innehåller mera detaljerad statistik:
Befolkningsrörelsen, hela Åland, 1971–2013 efter händelse och år

Befolkningsrörelsen 1980–2013 efter kommun, händelse och år

Födda 1991–2013 efter år, kommun och moderns ålder

Döda 1991–2013 efter kön, år, kommun och åldersgrupp

In- och utflyttning 1987-2013 efter land och år visar varje enskilt flyttningsland.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[a]asub.ax 

Publicerad 2.6.2014

 

 

 

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden