Befolkningsrörelsen 2014, slutliga siffror

Över 900 inflyttare

Ålands befolkning växte med 250 personer år 2014, vilket var närmare 90 flera än 2013. ÅSUB har nu publicerat slutlig statistik över befolkningsrörelsen 2014 där man kan se mera i detalj vilka faktorer som påverkade utvecklingen.

Det föddes 282 barn, några färre än 2013 och i stort sett lika många som 2000-talets årsmedeltal. De avlidna minskade med ett tjugotal och blev 251, viket är något under genomsnittsnivån för 2000-talet. Därigenom ökade födelseöverskottet, de födda var 31 flera än de avlidna.

 

Större inflyttning och mindre utflyttning

Inflyttningen ökade med nästan 80 personer och blev närmare 940 år 2014. Endast tre gånger tidigare har inflyttningen varit större, 2008, 2009 och 2011. Utflyttningen minskade med ett tiotal och blev drygt 700 personer. Nettoresultatet av flyttningen blev ett överskott på närmare 240 personer, vilket är 90 flera än 2013 och betydligt över 2000-talets genomsnitt.

 

Rekordstor inflyttning från utomnordiska länder

Flest inflyttade kom från Sverige, drygt 390, vilket var en ökning med ett tiotal och 42 procent av samtliga. De utflyttade till Sverige var nästan lika många, varför flyttningsöverskottet blev knappt 20 personer. Nästan 350 personer eller 37 procent av de inflyttade kom från Finland och de var drygt 20 flera än 2013. De utflyttade minskade något, till 270, och överskottet blev nästan 80 personer. Inflyttningen från övriga nordiska länder var dubbelt större än 2013, men ändå relativt liten. Från Norge flyttade 14 personer och från Danmark 5, medan utflyttningen till dessa länder var sammanlagt 8 personer.

 

Inflyttningen från utomnordiska länder ökade med drygt 30 och blev den största hittills, 180 personer. Utflyttningen minskade något, till 50 personer, varför flyttningsöverskottet blev 130. Ett större överskott har noterats bara 2010. Av de inflyttade från icke-nordiska länder kom 130 från EU-länder, flest från Rumänien, Estland och Lettland som bidrog med 30–40 inflyttare vardera. Från europeiska länder utanför EU flyttade knappt 20 personer och från andra världsdelar närmare 30, varav 16 från Asien och 6 från Latinamerika. Av utflyttningen till utomnordiska länder gick merparten till något EU-land.  

Det kom inflyttare till Åland från 36 olika länder år 2014, från 10 av dem dock bara en enda person. De som flyttade från Åland fördelade sig på 24 länder.

Ökad inflyttning till Mariehamn och landsbygden, minskad utflyttning från skärgården

Av regionerna hade både Mariehamn och skärgården flera avlidna än födda. Tack vare ett betydande överskott i flyttningen växte ändå stadens befolkning med nästan 90 personer. Också skärgården hade flyttningsöverskott, men det räckte bara till att balansera födelseunderskottet, varför befolkningen hölls i stort sett oförändrad, plus två personer. I Kökar, Sottunga och Vårdö ökade invånarantalet tack vare inflyttning. Landsbygden hade både födelse- och flyttningsöverskott, varför befolkningen steg med 160 personer. Ökningen var dock i hög grad koncentrerad till Jomala.

 

Jämfört med 2013 fick Mariehamn ett betydligt större flyttningsöverskott 2014 genom större inflyttning och mindre utflyttning. Trots ökad utflyttning ökade flyttningsöverskottet också för landsbygdskommunerna sammanlagt tack vare att inflyttningen ökade ännu mera. I skärgården var inflyttningen lika stor som 2013, men utflyttningen minskade, varför flyttningsöverskottet fördubblades.

Små skillnader mellan preliminära och slutliga siffror

Födelse- och flyttningsnetto gav tillsammans en befolkningsökning på 268 personer. Till detta läggs posten ”korrigering” som var ovanligt stor eller minus 18 personer, varvid folkmängden ökade med totalt 250 personer och slutade på 28 916 den 31 december 2014. Korrigeringarna innehåller tillägg och strykningar som har gjorts i befolkningsregistret för att detta skall stämma överens med verkligheten. Jämfört med den preliminära statistiken över befolkningsrörelsen som publicerades i februari blev den slutliga siffran för flyttningsöverskottet 15 personer större. För födda och döda var det som vanligt en obetydlig skillnad mellan preliminära och slutliga siffror.  

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:
Födda och döda 1920–2014

In- och utvandring efter land 1990-2014 visar flyttningen till och från Finland, Sverige, övriga Norden och övriga världen.

Befolkningsrörelsen efter kommun 2014

Befolkningsrörelsen efter kommun 1980-2014

Databastabellerna innehåller mera detaljerad statistik:
Befolkningsrörelsen, hela Åland, 1971–2014 efter händelse och år

Befolkningsrörelsen 1980–2014 efter kommun, händelse och år

Födda 1991–2014 efter år, kommun och moderns ålder

Döda 1991–2014 efter kön, år, kommun och åldersgrupp

In- och utflyttning 1987-2014 efter land och år visar varje enskilt flyttningsland.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax.

Publicerad 3.6.2015