Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2002

Denna sammanställning är baserad på preliminära befolkningsregisteruppgifter. Eftersom det rör sig om förhandsuppgifter kan det förekomma en viss osäkerhet, speciellt för flyttningsrörelsens del.

Under det andra kvartalet 2002 föddes 63 barn på Åland, medan 62 personer avled, varför födelseöverskottet blev 1 person. Flyttningsrörelsen gav ett överskott på 129 personer. Invånarantalet växte i såväl Mariehamn som på landbygden och i skärgården. Flyttningen till/från Finland gav ett överskott på 64 personer, medan överskottet i förhållande till övriga Norden var 51 personer och i förhållande till övriga länder 14 personer.

Den preliminära siffran för folkmängden 30.6.2002 var 26 219 personer.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden