Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2005

Kraftig befolkningstillväxt
Ålands folkmängd ökade under det andra kvartalet 2005 med 173 personer. Detta kan jämföras med en ökning på 93 personer under andra kvartalet i fjol. Totalt under det första halvåret har folkmängden ökat med 181 personer, jämfört med 112 personer under motsvarande tid 2004. För det första halvåret är det flyttningsöverskottet ensamt som står för ökningen, eftersom födelsenettot för denna period var noll, men för det andra kvartalet bidrog också ett födelseöverskott på 16 personer till ökningen. Flyttningsöverskottet det andra kvartalet blev 157 personer jämfört med 100 personer 2004 och för det första halvåret 181 personer mot 109 personer 2004.

Växande nordiskt flyttningsöverskott
Under det första halvåret 2005 gav flyttningen till och från Finland ett överskott på 14 personer jämfört med 9 personer 2004. För övriga nordiska länder blev överskottet 111 personer jämfört med 69 personer i fjol och för icke-nordiska länder steg överskottet från 31 till 56 personer.

Folkökning i alla regioner
Under det andra kvartalet ökade folkmängden i såväl Mariehamn som på landsbygden och i skärgården. På grund av en negativ utveckling det första kvartalet, är dock skärgårdens befolkning fortfarande 6 personer mindre än vid årsskiftet, medan invånarantalet har ökat med 112 personer på landsbygden och 75 personer i Mariehamn.

Vill du läsa hela meddelandet klicka här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden