Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2006

Hög men något avmattad befolkningstillväxt
Ålands folkmängd ökade under det andra kvartalet 2006 med 115 personer. Största delen av ökningen berodde på flyttningsöverskottet som uppgick till 105 personer. Det föddes 68 barn under kvartalet, medan 58 personer dog, vilket gav ett födelseöverskott på 10 personer.

Totalt under det första halvåret har invånarantalet stigit med 168 personer jämfört med 181 under motsvarande tid 2005. Det föddes 141 barn det första halvåret, vilket är 9 flera än under samma period i fjol, medan de avlidna var 120 stycken, eller 12 färre än i fjol. Födelseöverskottet det första halvåret blev således 21 personer, vilket kan jämföras med ett födelsenetto på noll motsvarande tid 2005. Flyttningsöverskottet blev däremot mindre i år, 147 personer jämfört med 181 personer det första halvåret 2005. Nedgången beror på minskat överskott i förhållande till Sverige och övriga Norden, ett överskott som uppgick till 38 personer det första halvåret. Under samma tid gav flyttningsrörelsen på Finland ett plus på 47 personer och flyttningen till och från länder utanför Norden ett överskott på 62 personer.

Folkökning i alla regioner, snabbast i skärgården
Under det första halvåret har folkmängden i Mariehamn ökat med 69 personer och på landsbygden med 74 personer. Skärgårdens invånarantal har stigit med 25 personer, vilket betyder att skärgården hittills i år har haft den snabbaste ökningen sett i relation till folkmängden.

Hela meddelandet kan du läsa här.