Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2007

Hög befolkningstillväxt
Ålands folkmängd ökade under det andra kvartalet 2007 med 150 personer. Största delen av ökningen berodde på flyttningsöverskottet som uppgick till 139 personer. Det föddes 68 barn under kvartalet, medan 57 personer dog, vilket gav ett födelseöverskott på 11 personer.

Totalt under det första halvåret har invånarantalet stigit med 189 personer jämfört med 168 under motsvarande tid 2006. Det föddes 150 barn det första halvåret, vilket är 9 flera än under samma period i fjol, medan de avlidna var 124 stycken, eller 4 flera än i fjol. Födelseöverskottet det första halvåret blev således 26 personer, vilket kan jämföras med ett födelsenetto på 21 motsvarande tid 2006. Flyttningsöverskottet blev också större i år, 163 personer jämfört med 147 personer det första halvåret 2006. Uppgången beror på ett ökat flyttnings överskott i förhållande till Sverige och övriga Norden, ett överskott som uppgick till 111 personer det första halvåret. Under samma tid gav flyttningsrörelsen på Finland ett underskott på 17 personer medan flyttningen till och från länder utanför Norden visade ett överskott på 69 personer.

Stor folkökning i Mariehamn
Under det första halvåret har folkmängden i Mariehamn ökat med 128 personer och på landsbygden med 63 personer. Skärgårdens invånarantal har sjunkit med 2 personer. Den preliminära siffran för Ålands invånarantal den 30 juni 2007 var 27 112 personer.

Hela meddelandet kan man läsa här.