Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2008

Rekordtillväxt för ett enskilt kvartal
Det föddes 77 barn på Åland det andra kvartalet 2008, medan 54 personer avled. Födelseöverskottet blev således 23 personer. Detta tillsammans med ett flyttningsöverskott på 154 personer gjorde att folkmängden ökade med 177 personer. Detta är den största tillväxten för ett enskilt kvartal som har noterats under de senaste 20 åren, den tidsperiod för vilken uppgifter finns tillgängliga. I fjol var ökningen under andra kvartalet 150 personer. Andra kvartalet har under en följd av år varit det kvartal som haft den största befolkningstillväxten, främst tack vare stort flyttningsöverskott.

Totalt under första halvåret växte befolkningen med 253 personer, vilket är över 60 fler än under motsvarande tid i fjol. Den större tillväxten beror nästan helt på en ökning av flyttningsöverskottet, ett överskott som blev 224 personer det första halvåret.  Födelseöverskottet för samma period blev 29 personer, vilket är på ungefär samma nivå som 2007. Både antalet födda och antalet döda var något större än i fjol: 157 födda och 128 avlidna noterades under det första halvåret i år. Från årets början har flyttningen i förhållande till Finland gett ett överskott på 50 personer, medan det från Sverige och övriga Norden har flyttat in 95 personer fler än vad som har flyttat ut. I förhållande till utomnordiska länder blev överskottet 79 personer för det första halvåret.

Mariehamn över 11 000 invånare
Skärgårdens folkmängd ökade med sex personer under det andra kvartalet, men p.g.a. en minskning under det första kvartalet är resultatet för det första halvåret minus nio personer för skärgårdens del. Landsbygden växte med 114 personer det andra kvartalet och totalt 140 personer från årsskiftet. Jomala är den landsbygdskommun som står för den största ökningen, 55 personer under andra kvartalet och 101 personer första halvåret. Mariehamns folkmängd ökade med 57 personer under det andra kvartalet och har stigit med 122 personer från årets början. Detta innebär att stadens folkmängd för första gången har överskridit 11 000 personer. Det preliminära invånarantalet den 30 juni 2008 var 11 024 för Mariehamn och 27 406 personer för hela Åland.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.