Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2009

Stor befolkningstillväxt trots färre födda.
Ålands befolkning ökade med 150 personer under det andra kvartalet 2009. Detta var mindre än samma tid 2008, men fortfarande en stor tillväxt för ett enskilt kvartal. Antalet födda var 67, vilket var en nedgång jämfört med i fjol, medan de avlidna var 54 eller lika många som 2008. Flyttningsöverskottet minskade också något och blev 137 personer.

Totalt under det första halvåret har det fötts 119 barn på Åland, vilket är betydligt färre än de 157 som föddes motsvarande period i fjol. Också antalet avlidna har minskat, men inte lika mycket, 111 hittills i år mot 128 i fjol. Detta innebär att födelseöverskottet för det första halvåret blev 8 personer i år jämfört med 29 personer i fjol. Också flyttningsöverskottet var något lägre, 213 personer eller 11 färre än 2008. Under första halvan av 2009 ökade således befolkningen med 221 personer. Detta var 32 personer mindre än 2008 års rekordsiffra, men ändå en av de största ökningarna på ett halvår som kan noteras under de senaste 20 åren.

Flyttningen i förhållande till Sverige och övriga Norden har hittills i år gett ett överskott på 111 personer, vilket är en ökning jämfört med 2008. Flyttningsöverskottet gentemot Finland sjönk något och blev 43 personer. Flyttningen till och från utomnordiska länder medförde ett överskott på 59 personer det första halvåret, också det mindre än för motsvarande tid 2008.

Ökning i alla regioner
Mariehamns befolkning har ökat med 134 personer under det första halvåret. På landsbygden var tillväxten 86 personer och i skärgården 1 person.  Jomala och Eckerö är de landsbygdskommuner som har haft den största ökningen hittills i år, 38 respektive 22 personer, medan Kumlinge har ökat mest i skärgården, plus 6 personer. Den preliminära siffran för Ålands invånarantal den 30 juni 2009 är 27 677 personer.

För att läsa hela meddelandet klicka här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden