Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2010

Flera födda
Ålands befolkning ökade med 149 personer under det andra kvartalet 2010. Tillsammans med den lilla ökningen under första kvartalet ger det en total tillväxt på 157 personer under det första halvåret. Detta är mindre än motsvarande tid 2009, då ökningen var 221 personer. Det är ett mindre flyttningsnetto som är orsaken till den lägre tillväxten. Under det andra kvartalet var flyttningsöverskottet 125 personer och för det första halvåret 146, vilket kan jämföras med ett flyttningsnetto på 213 personer under första halvåret 2009.

Antalet födda har däremot varit större i år. Andra kvartalet föddes 88 barn och under de två första kvartalen sammanlagt 142 stycken, vilket är en ökning med drygt 20 från 2009. Antalet avlidna har dock också varit större i år, 64 under andra kvartalet och 131 under första halvåret, också det 20 flera än i fjol. Födelseöverskottet för det första halvåret blev således elva personer eller något mera än 2009.

Minskat flyttningsöverskott
Det minskade flyttningsöverskottet beror främst på flyttningen i förhållande till Sverige och övriga Norden, där överskottet det första halvåret i år blev 49 personer mot 111 i fjol. Också överskottet gentemot Finland minskade något och blev 39 personer. Flyttningen till och från utomnordiska länder gav ett överskott på 58 personer det första halvåret, vilket var i stort sett lika mycket som 2009.

Mariehamns befolkning har ökat med 61 personer det första halvåret. På landsbygden var tillväxten 95 personer och i skärgården 1 person. Jomala och Lemland är de landsbygdskommuner som har haft den största ökningen hittills i år, 37 respektive 22 personer, medan Föglö har ökat mest i skärgården, plus 7 personer.

Den preliminära siffran för Ålands invånarantal den 30 juni 2010 är 27 891 personer.

 

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden