Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2002

Under de tre första kvartalen 2002 ökade folkmängden med 262 personer jämfört med 174 personer motsvarande tid 2001. Flyttningsöverskottet uppgick till 213 personer, vilket var 78 personer fler än 2001. Den preliminära siffran för folkmängden den 30 september 2002 var 26 270 personer.

Om du vill läsa hela meddelandet klicka här.