Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2004

Under tredje kvartalet 2004 föddes 91 barn på Åland, vilket är 12 fler än under samma kvartal i fjol. Antalet avlidna var 81, en ökning med en person jämfört med tredje kvartalet 2003. Födelseöverskottet blev således 10 personer, vilket kan jämföras med ett underskott på 1 person under motsvarande tid i fjol.

Hela meddelandet finns tillgänglig som pdf nedan.