Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2004

Under tredje kvartalet 2004 föddes 91 barn på Åland, vilket är 12 fler än under samma kvartal i fjol. Antalet avlidna var 81, en ökning med en person jämfört med tredje kvartalet 2003. Födelseöverskottet blev således 10 personer, vilket kan jämföras med ett underskott på 1 person under motsvarande tid i fjol.

Hela meddelandet finns tillgänglig som pdf nedan.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden