Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2005

Utflyttning
Ålands folkmängd minskade under det tredje kvartalet 2005 med 18 personer. De födda uppgick till 75 och de avlidna till 63 personer, vilket gav ett födelseöverskott på 12. Flyttningsunderskottet blev 30 personer. Det är tredje året i rad som befolkningen minskar under det tredje kvartalet p.g.a. flyttningsunderskott trots att trenden annars är att befolkningen växer betydligt. Totalt under årets tre första kvartal har folkmängden ökat med 163 personer, jämfört med 78 personer under motsvarande tid 2004. Detta beror helt på större flyttningsöverskott.

Växande icke-nordiskt flyttningsöverskott
Flyttningen i förhållande till Finland och icke-nordiska länder gav ett överskott under det tredje kvartalet, medan flyttningen gentemot övriga Norden medförde ett underskott. För hela perioden januari - september gav flyttningen till och från Finland ett överskott på 28 personer i år jämfört med 42 personer i fjol. Flyttningen i förhållande till övriga nordiska länder gav ett överskott på 27 personer jämfört med ett underskott på 35 personer 2004 och för icke-nordiska länder steg överskottet från 58 till 96 personer

Folkökning endast på landsbygden det tredje kvartalet
Under det tredje kvartalet ökade folkmängden på landsbygden med 27 personer, medan den minskade med 21 personer i Mariehamn och med 24 personer i skärgården. Från årets början har invånarna ökat med 50 i Mariehamn och med 141 på landsbygden, medan de har minskat med 28 i skärgården.

Hela meddelandet kan du läsa här.