Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2007

 

Större folkökning hittills i år trots liten minskning 3:e kvartalet
Ålands folkmängd minskade under det tredje kvartalet 2007 med 20 personer. Det beror på att flyttningsunderskottet blev 33 personer, medan födelseöverskottet uppgick till 13 personer. Det föddes 74 barn under kvartalet, medan 61 personer dog. Totalt under 1:a - 3:e kvartalet har invånarantalet ökat med 164 personer jämfört med 98 under motsvarande tid 2006. Det har fötts 224 barn från januari till september, vilket är 6 flera än under samma period i fjol, medan antalet avlidna är 186 stycken, vilket är i stort sett lika många som i fjol. Födelseöverskottet från årets början blev således 38 personer, eller fem flera än 2006. Huvudorsaken till den större folkökningen i år är att flyttningsöverskottet för de tre första kvartalen är nästan dubbelt större än 2006, eller 126 personer mot 65 i fjol.

Flyttningsöverskott i förhållande till Sverige och övriga Norden 1:a – 3:e kvartalet
Den viktigaste förklaringen till att flyttningsnettot hittills i år har varit betydligt större än under de tre första kvartalen i fjol är att underskottet gentemot Sverige och övriga Norden har förbytts i ett överskott. Trots ett underskott på 81 personer under tredje kvartalet ligger nettot hittills i år på plus 26 personer jämfört med ett minus på 59 personer 2006. Flyttningsnettot i förhållande till Finland som låg på minus efter de två första kvartalen visade ett överskott på 22 personer det tredje kvartalet och saldot hittills i år är plus 6 personer. Det är fortsättningsvis de icke-nordiska länderna som står för det största flyttningsöverskottet, även om Sverige och Finland bidrar med en större bruttoinflyttning. Flyttningen till och från världen utanför Norden gav ett överskott på 26 personer det tredje kvartalet och har totalt under de tre första kvartalen gett ett plus på 94 personer, vilket är på ungefär samma nivå som i fjol.

Landsbygden har ökat mest
Under det tredje kvartalet ökade folkmängden på landsbygden med 48 personer och från årets början till och med september har den ökat med 112 personer. Skärgårdens invånarantal sjönk med fyra personer det tredje kvartalet och under året hittills har det minskat med sju personer. Mariehamns folkmängd minskade med 64 personer under tredje kvartalet, men tack vare stor ökning under de båda första kvartalen var stadens folkmängd den sista september ändå 59 personer större än vid årets början. 

Hela meddelandet kan läsas här.