Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2008

Befolkningen minskade 3:e kvartalet – som vanligt
Det föddes 70 barn på Åland det tredje kvartalet 2008, medan 49 personer avled. Födelseöverskottet blev således 21 personer. Flyttningsrörelsen uppvisade dock ett underskott på 77 personer, varför folkmängden minskade med 56 personer. Det tredje kvartalet uppvisar vanligen en minskande folkmängd eftersom flyttningsrörelsen då oftast ger ett underskott. I fjol sjönk invånarantalet med 20 personer under tredje kvartalet.

Ökning med nästan 200 från årets början
Tack vare den stora tillväxten under det första halvåret är resultatet av befolkningsförändringarna under de tre första kvartalen ändå en ökning med 194 personer, vilket är 30 fler än under motsvarande tid i fjol. Den större tillväxten beror till största delen på en ökning av flyttningsöverskottet, ett överskott som blev 151 personer för kvartal 1–3. Födelseöverskottet för samma period blev 43 personer, vilket också det är en liten ökning från motsvarande tid 2007. Både antalet födda och antalet döda är i stort sett på samma nivå som i fjol: 227 födda och 184 avlidna har noterats från årets början.

Under de tre första kvartalen har flyttningen i förhållande till Finland gett ett överskott på 62 personer. Flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden har medfört ett mindre underskott i och med att det har flyttat ut åtta personer fler än vad som har flyttat in. I förhållande till utomnordiska länder är överskottet fortsättningsvis stort, 97 personer hittills i år.

Landsbygden ökar, främst tack vare Jomalas tillväxt
Landsbygden växte med 35 personer det tredje kvartalet och totalt 173 personer från årsskiftet. Jomala står för större delen av denna ökning, 29 personer under tredje kvartalet och 129 personer de tre första kvartalen. Mariehamns folkmängd minskade med 87 personer under det tredje kvartalet vilket eliminerade en betydande del av ökningen från det första halvåret. Mariehamn står nu på plus 35 personer hittills i år. Skärgårdens folkmängd minskade med fyra personer under det tredje kvartalet och från årets början är minskningen 14 personer. 

Det preliminära invånarantalet för hela Åland den 30 september 2008 var 27 347 personer.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.