Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2009

Befolkningen har ökat lika mycket som i fjol

Ålands befolkning har ökat med 196 personer under årets tre första kvartal, vilket är i stort sett lika mycket som under samma tid i fjol, då ökningen var 194 personer.  Under det tredje kvartalet minskar folkmängden vanligen p.g.a. stor utflyttning, så också i år, men årets minskning blev bara 25 personer, inte ens hälften av fjolårets. Detta beror dels på att tredje kvartalets flyttningsunderskott på 59 personer var mindre än fjolårets, men också på att det föddes flera barn, 84 jämfört med 70 år 2008. De avlidna var 50 eller ungefär lika många som i fjol.

Totalt under årets tre första kvartal har det dock fötts färre barn än i fjol, 203 i år jämfört med 227 i fjol. Men eftersom antalet avlidna har minskat nästan lika mycket och uppgår till 163 hittills i år, innebär detta att födelseöverskottet ligger på samma nivå eller 40 personer.  Också flyttningsöverskottet efter tre kvartal är i samma storleksordning som 2008, 156 personer.

Flyttningsöverskott från alla håll

Flyttningen i förhållande till Sverige och övriga Norden har hittills i år gett ett överskott på 33 personer mot ett underskott på 8 personer i fjol. Flyttningen till och från Finland har gett ett mindre överskott i år än i fjol, de inflyttade är 42 fler än de utflyttade. Också det överskott som genereras av flyttningen gentemot utomnordiska länder blev mindre än för motsvarande tid 2008, men var ändå klart störst eller 81 personer.

Mariehamns befolkning har ökat med 108 personer från årets början. På landsbygden var tillväxten 105 personer, medan skärgården har minskat med 17 personer. Jomala och Saltvik är de landsbygdskommuner som har haft den största ökningen hittills i år, 47 respektive 26 personer, medan Kumlinge har ökat mest i skärgården, plus 10 personer. Den preliminära siffran för Ålands invånarantal den 30 september 2009 är 27 652 personer.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.