Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2010

Minskad befolkningstillväxt

Ålands befolkning minskade med 23 personer under det tredje kvartalet 2010. Nedgången det tredje kvartalet är årligen återkommande p.g.a. stor utflyttning. Tack vare tillväxten under de två första kvartalen har dock befolkningen ökat med totalt 134 personer sedan årets början. Detta är mindre än 2009, då motsvarande siffra var 196 personer.

Den lägre ökningstakten beror på ett mindre flyttningsnetto. Under det tredje kvartalet resulterade flyttningen i ett minus på 60 personer, men sammanlagt för de tre första kvartalen har flyttningen gett ett överskott på 87 personer, vilket kan jämföras med 156 personer motsvarande tid 2009.

Flera födda

Antalet födda har däremot varit större än i fjol, 221 stycken hittills i år, vilket är nästan 20 flera än 2009. Antalet avlidna under samma period uppgår till 174, också det en viss ökning. Födelseöverskottet för de tre första kvartalen blev således 47 personer eller något större än 2009.

Från årets början har flyttningen till och från utomnordiska länder gett ett överskott på 81 personer och flyttningen gentemot Finland ett överskott på 26 personer, medan flyttningen i förhållande till Sverige och övriga Norden har medfört ett underskott på 20 personer.

Lemland har ökat mest i år

Mariehamns befolkning har minskat med nio personer från årets början. På landsbygden noteras däremot en ökning med 141 personer och i skärgården med 2 personer. Lemland är den landsbygdskommun som har haft den största ökningen hittills i år, 41 personer. I Hammarland, Jomala, Eckerö och Geta är ökningen mellan 20 och 30 personer. Föglö har ökat mest i skärgården, plus 16 personer. Den preliminära siffran för Ålands invånarantal den 30 september 2010 är 27 868 personer.

Läs hela meddelandet här

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax
Publicerad 3.11.2010