Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2011

Ökning med över 200 invånare hittills i år

Ålands befolkning ökade med 60 personer det tredje kvartalet 2011. Sammanlagt under årets tre första kvartal är ökningen 211. Detta är betydligt mera än för motsvarande tid i fjol. 

Lika många födda, flera döda

Det har fötts ungefär lika många barn i år som i fjol, 79 under tredje kvartalet och sammanlagt 217 under de tre första kvartalen. De avlidna är 60 det tredje kvartalet och 208 från årets början, vilket är flera än år 2010. Hittills i år har det således fötts nio personer fler än vad som har avlidit, varför det är flyttningen som står för den helt dominerande delen av befolkningstillväxten.

Flyttningsöverskott också under tredje kvartalet

Tredje kvartalet ger vanligen ett flyttningsunderskott, men i år blev det ett plus på 41 personer. Därför är också det summerade flyttningsöverskottet för de tre första kvartalen betydligt större än i fjol eller 202 personer. Hittills i år har flyttningen i förhållande till Finland gett ett överskott på 42 personer, vilket är mera än motsvarande tid 2010. Flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden har gett ett plus på 65 personer, vilket kan jämföras med ett underskott på 20 personer i fjol. Inflyttarna från utomnordiska länder har hittills i år varit 95 flera än utflyttarna, vilket också det är en uppgång från 2010.  

Minskning i skärgården

Under tredje kvartalet ökade befolkningen på landsbygden men minskade i skärgården och Mariehamn. Sedan årsskiftet har dock staden ökat med 42 personer medan skärgården minskat med 31. Landsbygden har 200 invånare mera än vid årsskiftet. Jomala har ökat med 106, Lemland med 37 och Finström med 28 personer. Hittills i år har folkmängden vuxit i nio kommuner. Vårdö är den enda skärgårdskommunen med ökning, plus två personer. Den preliminära siffran för Ålands invånarantal den 30 september 2011 är 28 218 personer.

Läs hela meddelandet här.

Mera information ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax 

Publicerad den 31.10.2011