Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2012

Folkmängden ökade med drygt 170 personer första halvåret

Ålands befolkning ökade med 145 personer det andra kvartalet 2012 och uppgick till 28 526 personer 30 juni 2012. Ökningen från årets början är 171 personer vilket kan jämföras med en tillväxt på 156 personer under första halvåret 2011.  Det är framförallt Mariehamn som har haft befolkningstillväxt hittills i år, men också i några landsbygds- och skärgårdskommuner har folkmängden ökat. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen.

Många födda

Det föddes 82 barn andra kvartalet och totalt 164 under det första halvåret, vilket kan jämföras med 138 motsvarande tid i fjol. Det är första gången på 2000-talet som det har fötts över 150 barn på ett halvår. Även de avlidna har dock varit ovanligt många i år, 72 det andra kvartalet och 166 det första halvåret, vilket är drygt 20 flera än 2011. Födelsenettot, d.v.s. antalet födda minus antalet döda, blev därför inte positivt för det första halvåret trots det stora antalet födda, utan slutade på minus två personer.

Något större flyttningsöverskott från närområden

Det var flyttningsöverskottet som stod för befolkningstillväxten. Totalt var antalet inflyttade 135 flera än antalet utflyttade under andra kvartalet. Totalt från årets början var flyttningsöverskottet 174 personer, vilket är 12 flera än i fjol. Flyttningen till och från Finland har gett ett överskott på 49 personer under det första halvåret medan flyttningen i förhållande till Sverige och övriga Norden har bidragit med ett plus på 83 personer. Båda dessa siffror innebär en ökning jämfört med motsvarande period 2011. Den utomnordiska flyttningen gav ett plus på 42 personer, något mindre än 2011.

 

Se de exakta siffrorna i tabellen Befolkningsrörelsen 1:a – 2:a kvartalet 2011 och 2012.

Största ökningen i Mariehamn

Mariehamn har haft en betydande folkökning såväl andra kvartalet som under första halvåret totalt. Ökningen från årets början är 110 personer. Landsbygdens befolkning har vuxit med 66 personer, en ökning som nästan helt har skett under andra kvartalet. Den största delen av tillväxten har skett i Jomala, plus 49 personer. I Lemland och Sund har folkmängden ökat med 19 respektive 12 personer. Störst minskning på landsbygden har Eckerö, minus 20 personer från årets början.

Skärgårdens folkmängd ökade andra kvartalet, men för första halvåret totalt blev resultatet minus fem personer. Kumlinge står för den största nedgången, minus åtta personer, medan Brändö är den skärgårdskommun som har ökat mest från årets början, plus sju personer.

Se tabellen Befolkningsrörelse och invånarantal efter kommun 2:a kvartalet 2012

Den kvartalsvisa utvecklingen för hela Åland över en längre tid framgår av diagrammet
Födelse- och flyttningsnetto kvartalsvis 2000–2012

Beskrivning av statistiken

 

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 7:e augusti 2012