Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2013

Folkmängden ökade med drygt 140 personer första halvåret

Efter den svaga utvecklingen under första kvartalet 2013 återhämtade sig befolkningstillväxten det andra kvartalet och blev 138 personer, något färre än samma kvartal i fjol. Totalt för det första halvåret är ökningen obetydligt större eller 144 personer, vilket är 40 personer mindre än motsvarande tid 2012. Enligt den preliminära statistiken uppgår Ålands befolkning till 28 646 personer per den 30 juni. Det är framförallt Mariehamn som har haft befolkningstillväxt hittills i år, men också i sex landsbygdskommuner och tre skärgårdskommuner har invånarantalet ökat.

Färre avlidna gav födelseöverskott

Det föddes 86 barn andra kvartalet och totalt 154 under det första halvåret, vilket kan jämföras med 164 motsvarande tid 2012. Antalet avlidna var 73 det andra kvartalet och 131 det första halvåret, vilket är betydligt mindre än fjolårets höga nivå då 166 personer dog under första halvåret. Födelsenettot, d.v.s. antalet födda minus antalet döda, blev 23 personer jämfört med minus två personer det första halvåret i fjol.

 

Sverige och Norden håller ställningarna inom flyttningsrörelsen

Flyttningsnettot hittills i år har varit över 60 personer mindre än första halvåret 2012. De inflyttade har i år varit 122 fler än de utflyttade. Hela detta överskott kommer från andra kvartalet, eftersom första kvartalets flyttningsrörelse i stort sett gav ett nollresultat. Flyttningen i förhållande till Sverige och övriga Norden har bidragit med ett plus på 83 personer det första halvåret, ungefär lika mycket som i fjol. Flyttningen till och från Finland har gett ett överskott på 16 personer, medan utomnordiska länder har bidragit med ett flyttningsöverskott på 23 personer. Båda dessa siffror är betydligt längre än under första halvåret 2012. 

Se de exakta siffrorna i tabellen Befolkningsrörelsen 1:a – 2:a kvartalet 2012 och 2013.

 

Flyttningsöverskott i alla regioner

Under andra kvartalet ökade folkmängden i alla kommuner utom Föglö och Sottunga. Mariehamns invånarantal steg med 40 personer och landsbygdens med 98, medan skärgårdens folkmängd var oförändrad. Från årets början har skärgården dock minskat med åtta personer, eftersom första kvartalet visade ett minus. Också landsbygden hade en minskning första kvartalet, så trots den goda tillväxten under andra kvartalet är ökningen från årets början bara uppe i 50 personer. Det är därmed Mariehamn som står för den största delen av befolkningstillväxten hittills i år, plus 102 personer. På landsbygden har den största tillväxten skett i Jomala (18 personer), Finström (16), Lemland (11) och Lumparland (10). Också Hammarland och Geta har haft en mindre uppgång. I skärgården är det Kökar, Brändö och Vårdö som har haft ökande befolkning hittills i år.

I Mariehamn är flyttningsrörelsen huvudorsaken till ökningen, medan födelseöverskottet spelar en mindre roll. För landsbygden som helhet väger dessa faktorer jämnt. Också skärgården har haft flyttningsöverskott första halvåret, varför minskningen beror på få födda och många avlidna.

 

Se tabellen Befolkningsrörelse och invånarantal efter kommun 2:a kvartalet 2013

Den kvartalsvisa utvecklingen för hela Åland över en längre tid framgår av diagrammet

Födelse- och flyttningsnetto kvartalsvis 2000–2013 

 

Beskrivning av statistiken

 

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 8 augusti 2013