Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2014

Folkmängden ökade med drygt 200 personer första halvåret

Antalet invånare på Åland ökade med drygt 160 det andra kvartalet 2014. Totalt under det första halvåret är ökningen över 200 personer, 50 flera än motsvarande tid i fjol. Enligt den preliminära statistiken var Ålands befolkning 28 872 personer den 30 juni. Det är framförallt Mariehamn och Jomala som har haft befolkningstillväxt hittills i år, men också i fyra andra landsbygdskommuner och två skärgårdskommuner har invånarantalet ökat.

Färre födda och avlidna

Det föddes 64 barn andra kvartalet och totalt 128 under det första halvåret, vilket är betydligt mindre än motsvarande perioder 2013. Antalet avlidna minskade också och blev 49 det andra kvartalet och 103 det första halvåret. Därigenom hölls födelseöverskottet, d.v.s. antalet födda minus antalet döda, på samma nivå och blev 25 personer det första halvåret.

Ökat flyttningsöverskott från Finland och utomnordiska länder

De inflyttade har hittills i år varit 180 fler än de utflyttade. Av detta överskott stod Sverige och övriga Norden för nästan 70 personer, Finland för drygt 60 och utomnordiska länder för 50 stycken. För Sverige plus övriga Norden innebär detta en minskning, medan överskottet i förhållande till Finland och utomnordiska länder ökade jämfört med 2013. Totalt var flyttningsöverskottet för det första halvåret 35 personer större än motsvarande tid i fjol.

 

 

Se de exakta siffrorna i tabellen Befolkningsrörelsen 1:a – 2:a kvartalet 2013 och 2014.

Folkökning i alla regioner

Hittills i år har folkmängden stigit med drygt 90 personer i Mariehamn, över 100 personer på landsbygden och ett knappt tiotal i skärgården. Av landsbygdskommunerna har Jomala ökat klart mest, med nästan 90 personer, men även Finström, Lemland, Lumparland och Sund har haft tillväxt. I skärgården har Brändö och Vårdö ökat med åtta personer vardera.

I Mariehamn beror ökningen helt på flyttningsöverskott, eftersom de avlidna är lika många som de födda hittills i år. I skärgården har det dött flera än vad det fötts, så också där är det flyttningsöverskottet som har stått för tillväxten. Även på landsbygden har flyttningen varit den viktigaste faktorn för folkökningen, men där har också födelseöverskottet spelat en roll genom att de födda har varit flera än de avlidna i de flesta kommuner.

 

Se tabellen Befolkningsrörelse och invånarantal efter kommun 2:a kvartalet 2014

Den kvartalsvisa utvecklingen för hela Åland över en längre tid framgår av diagrammet Födelse- och flyttningsnetto kvartalsvis 2000–2014

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom@asub.ax

  Publicerad 12:e augusti 2014