Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2016

God befolkningstillväxt igen

Befolkningstillväxten har nu tagit fart igen efter en svacka 2015. Under andra kvartalet 2016 ökade Ålands invånarantal med 160, varav 44 i Mariehamn, 107 på landsbygden och 9 i skärgården. Sammanlagt under första halvåret har befolkningen ökat med 201 personer mot bara 24 motsvarande tid 2015. Eftersom landsbygden och skärgården hade en minskning under första kvartalet, är det Mariehamn som har ökat mest av regionerna hittills i år, eller med 108 personer. För landsbygden är den samlade förändringen från årets början plus 96 personer och för skärgården minus 3. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen.

 

Flera födda i skärgården

Det föddes 90 barn under det andra kvartalet och sammanlagt 153 under det första halvåret, vilket är en ökning med 20 från i fjol. Det är främst i skärgården som antalet födda har stigit. De är 14 hittills i år, flera än det vanligen har fötts under ett helt år på senare tid.

Antalet avlidna var 80 under det andra kvartalet och 156 under de båda första kvartalen sammanlagt. Detta är ett tiotal färre än under första halvåret 2015. Födelsenettot, födda minus döda, blev således minus 3 personer för första halvåret mot minus 32 i fjol. Landsbygden och skärgården har positivt födelsenetto, medan det i Mariehamn har avlidit flera än det fötts.

 

Stort flyttningsöverskott

Flyttningens resultat blev ett överskott på 150 personer under andra kvartalet och plus 204 personer sammanlagt fram till halvårsskiftet. I fjol gav flyttningen ett nettotillskott på knappt 60 personer det första halvåret.

Flyttningen i förhållande till Finland har gett ett överskott på 65 personer hittills i år, flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden ett plus på nästan 60 och den utomnordiska flyttningen ett överskott på drygt 80 personer. I samtliga fall är nettot betydligt större än 2015.

 

Det ökade flyttningsnettot i förhållande till såväl Sverige och övriga Norden som utomnordiska länder beror främst på större inflyttning. I förhållande till icke-nordiska länder inverkar det också att utflyttningen dit har varit mindre än i fjol. För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror, bara nettot, varför det inte finns uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning.

Se de exakta siffrorna i tabellen Befolkningsrörelsen 1:a – 2:a kvartalet 2015 och 2016.

Hälften av kommunerna fick flera invånare

Hittills i år har befolkningen ökat i åtta kommuner och minskat i lika många. Mariehamns uppgång med nästan 110 personer är klart störst och därefter följer Jomala med drygt 60. Saltvik, Finström och Lemland har vuxit med några tiotal invånare vardera. I skärgården är det bara Föglö som har en ökning, närmare 20 personer.

 

Se tabellen Befolkningsrörelse och invånarantal efter kommun 2:a kvartalet 2016.

Tillväxten över medelnivå

Befolkningsutvecklingen under enskilda kvartal varierar betydligt mellan åren. Utvecklingen de två första kvartalen i fjol var ovanligt svag, medan tillväxten för det första halvåret 2016 och speciellt för andra kvartalet är högre än 2000-talets medelnivå. 

Den kvartalsvisa utvecklingen för hela Åland över en längre tid framgår av diagrammet Födelse- och flyttningsnetto kvartalsvis 2000–2016.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 8 augusti 2016