Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2017

Större befolkningstillväxt tack vare färre avlidna

Ålands befolkning ökade med 218 personer det andra kvartalet 2017. Sammanlagt under det första halvåret är ökningen 244 personer, vilket kan jämföras med en ökning på 206 personer motsvarande tid 2016. Invånarantalet har hittills i år stigit med 120 i Mariehamn och 155 på landsbygden, varav Jomala står för hälften. I skärgården har folkmängden däremot minskat med 31 personer. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen.

Befolkningsrörelsen och invånarantalet efter region första halvåret 2017

 

Nästan 50 fler födda än döda

Det föddes 76 barn under andra kvartalet och 144 under första och andra kvartalet tillsammans, ett tiotal färre än 2016. Antalet avlidna minskade ännu mera. Andra kvartalet var de 47 och första halvåret 95, vilket kan jämföras med 158 motsvarande period 2016. Födelsenettot, födda minus döda, är således plus 49 personer från årets början mot minus 4 i fjol.

Befolkningsrörelsen 1:a–2:a kvartalet 2016 och 2017

 

Något lägre flyttningsöverskott

Flyttningsöverskottet det andra kvartalet var större än i fjol, 189 personer. På grund av ett svagt resultat av flyttningen det första kvartalet blev dock det sammanlagda överskottet för första halvåret något mindre än 2016 och uppgick till 195 personer. Den större befolkningstillväxten i år beror således på födelseöverskottet.

Flyttningen i förhållande till Sverige och övriga Norden har från årets början gett ett överskott på 70 personer, ett tiotal flera än i fjol. Flyttningen gentemot Finland visar ett plus på 56 personer medan flyttningsöverskottet i förhållande till utomnordiska länder är 69 personer, i båda fall ett något lägre resultat än första halvåret 2016.

Flyttningsnetto 1:a–2:a kvartalet 2016 och 2017

Det större flyttningsöverskottet i förhållande till Sverige och övriga Norden beror på minskad utflyttning, medan det minskade överskottet i den utomnordiska flyttningen kan hänföras till en större utflyttning än 2016. Inflyttningen ligger på i stort sett samma nivå som föregående år. För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror, bara nettot, varför det inte heller finns uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning.

 

Ökning i nio kommuner

I Mariehamn och på landsbygden beror det ökade invånarantalet såväl under det andra kvartalet som under det första halvåret på både födelse- och flyttningsöverskott. Skärgårdens minskning orsakades av underskott både när det gäller nativiteten och flyttningen. På landsbygden har folkmängden ökat i alla kommuner utom Geta och Sund, medan Kumlinge är den enda skärgårdskommun som har fått flera invånare sedan årets början.

Befolkningsförändringen efter kommun 1:a–2:a kvartalet 2017

 

Tillväxten över medelnivå

Befolkningsutvecklingen under enskilda kvartal varierar betydligt mellan åren. Ökningen för perioden januari – juni i år ligger över 2000-talets medelnivå som är 170 personer. Antalet avlidna under första halvåret är däremot det lägsta hittills på 2000-talet.

Exakta siffror om befolkningsrörelsen per kvartal för hela Åland och kommunerna finns i ett par excelfiler på ÅSUBs hemsida.

PDF iconBeskrivning av statistiken (pdf)

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax