Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2018

Befolkningen har ökat med drygt 200 personer i år

Ålands invånartal steg med 170 personer det andra kvartalet 2018, varav 27 i Mariehamn, 139 på landsbygden, och 4 i skärgården. Från årets början är ökningen 78 i Mariehamn och 134 på landsbygden, varav Jomala står för 114. I skärgården noteras en minskning med en person. För hela Åland är ökningen det första halvåret 211 personer, ett trettiotal färre än under motsvarande tid 2017. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen.

Tabellens innehåll beskrivs i texten ovanför tabellen.

Nästan lika många avlidna som födda

Det föddes 67 barn under andra kvartalet och 130 totalt under första halvåret, vilket är en minskning från 144 första halvåret i fjol. Antalet avlidna ökade däremot och blev 50 det andra kvartalet och 128 från årets början. Detta kan jämföras med 95 under första halvåret i fjol, vilket dock var ett ovanligt lågt antal. Födelsenettot, födda minus döda, är således bara 2 personer hittills i år mot 49 i fjol.

Flyttningsöverskottet för andra kvartalet var mindre än i fjol, 153 personer. Totalt för årets sex första månader blev det dock något större än 2017 eller 209 personer. Den lägre befolkningstillväxten i år beror alltså helt på att födelseöverskottet minskade.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Flyttningsöverskott från såväl Finland och Norden som utomnordiska länder

Såväl flyttningen i förhållande till Sverige och övriga Norden som flyttningen gentemot utomnordiska länder har från årets början gett ett överskott på 74 personer, medan flyttningen till och från Finland har gett ett plus på 61 personer. I alla tre fall är nettot något större än första halvåret i fjol.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Det större flyttningsöverskottet i förhållande till Sverige och övriga Norden beror främst på minskad utflyttning medan det ökade överskottet i den utomnordiska flyttningen kan hänföras till en större inflyttning än 2017. För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror ännu, bara nettot, varför det inte heller finns uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning.

Ökning i tio kommuner

På landsbygden beror det ökade invånarantalet sedan årets början på både födelse- och flyttningsöverskott. I Mariehamn baseras tillväxten helt på flyttningen, eftersom födelsenettot har varit negativt, d.v.s. de avlidna är flera än de födda. Också skärgården har haft födelseunderskott, men det har inte fullt ut kunnat kompenseras av flyttningsöverskottet.

På landsbygden har folkmängden ökat i alla kommuner utom Lumparland, Saltvik och Sund. I skärgården har Kökar, Sottunga och Vårdö flera invånare än vid årets början.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Tillväxten över medelnivå

Befolkningsutvecklingen under enskilda kvartal varierar betydligt mellan åren. Under andra kvartalet noteras ofta en betydande tillväxt. Ökningen för perioden januari – juni i år ligger över 2000-talets medelnivå som är drygt 170 personer.

Exakta siffror om befolkningsrörelsen per kvartal för hela Åland och kommunerna finns i ett par excelfiler på ÅSUBs hemsida.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax