Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2019

Befolkningen har ökat med 150 personer i år

Ålands invånartal steg med 106 personer det andra kvartalet 2019, och under de båda första kvartalen sammanlagt är ökningen 150 personer. Detta kan jämföras med att befolkningen växte med drygt 200 personer under första halvåret i fjol, medan ökningen för hela året var 300 personer.  

Mariehamns befolkning minskade det andra kvartalet med 21 personer, men från årets början visar staden ändå en mindre ökning med 5 personer tack vare tillväxt första kvartalet. På landsbygden var ökningen 121 personer det andra kvartalet och 151 det första halvåret totalt, varav Jomala står för 144. I skärgården växte befolkningen med sex personer det andra kvartalet, men eftersom första kvartalet visade minus, är resultatet för året hittills en minskning med sex invånare. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen.

Befolkningsrörelsen och invånarantalet efter region första halvåret 2019

Ett tjugotal flera födda än avlidna

Det föddes 66 barn under andra kvartalet och de avlidna var lika många. Under de båda första kvartalen sammanlagt blev antalet födda 144, vilket är en ökning från 130 första halvåret i fjol. De avlidna under första halvåret var i stort sett lika många som första halvåret i fjol eller 125 personer. Födelsenettot, födda minus döda, är således 19 personer hittills i år mot bara 2 i fjol.

Under andra kvartalet var de inflyttade 100 flera än de utflyttade, vilket är ett betydligt mindre flyttningsöverskott än i fjol. Totalt för årets sex första månader blev flyttningsöverskottet 132 personer, ett sjuttiotal färre än motsvarande tid 2018. Den lägre befolkningstillväxten i år beror alltså helt på mindre nettoinflyttning.

Befolkningsrörelsen 1:-2:a kvartalet 2018 och 2019

Flyttningsöverskott från såväl Finland och Norden som utomnordiska länder

Flyttningen i förhållande till Finland har gett ett överskott på 26 personer hittills i år och flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden ett plus på 64 personer, medan den utomnordiska flyttningens nettoresultat är 42 personer. I alla tre fall är överskottet mindre än första halvåret i fjol.

Flyttningsnetto 1:a-2:a kvartalet 2018 och 2019

Det mindre flyttningsöverskottet i förhållande till såväl Sverige och övriga Norden som till utomnordiska länder beror på mindre inflyttning än 2018 och inte på ökad utflyttning. För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror ännu, bara nettot, varför det inte heller finns uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning.

Landsbygden och skärgården hade födelseöverskott

På landsbygden har folkmängden främst ökat i Jomala, men också Lemland, Finström, Saltvik och Sund har flera invånare än vid årets början. I skärgården är det Brändö och Kumlinge som visar ökning.

Landsbygden totalt har ett födelseöverskott hittills i år, även om det är flyttningen som står för den större delen av tillväxten. Också i skärgården har det fötts flera än det avlidit, men ett negativt flyttningsresultat gör att befolkningen ändå har minskat något. I Mariehamn visar födelsenettot några personer minus och flyttningen några personer plus, varför tillväxten är obetydlig.

Befolkningsförändring efter kommun 1:a-2:a kvartalet 2019

Tillväxten under medelnivå

Befolkningsutvecklingen under enskilda kvartal varierar betydligt mellan åren. Under andra kvartalet noteras ofta en rätt stor tillväxt. Ökningen för perioden januari – juni i år ligger något under 2000-talets medelnivå som är drygt 170 personer.

Exakta siffror för befolkningsrörelsen per kvartal för hela Åland och kommunerna finns i en excelfil på ÅSUBs hemsida.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax