Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2021

Ökad befolkningstillväxt tack vare flera födda och större flyttningsöverskott

Ålands invånartal ökade med 160 personer det andra kvartalet 2021. Totalt under det första halvåret har folkmängden stigit med 226 personer. Den preliminära siffran för invånartalet den sista juni är 30 355.

Mariehamns befolkning ökade med 48 personer det andra kvartalet och med 61 personer det första halvåret sammanlagt. På landsbygden var ökningen 97 personer under andra kvartalet och 151 personer första halvåret. Skärgårdens ökning med 14 personer kommer i sin helhet från andra kvartalet.

Befolkningsrörelsen och invånarantalet efter region första halvåret 2021, preliminära siffror

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Flera födda

Det föddes 73 barn under andra kvartalet och de avlidna var 65. Under det första halvåret sammanlagt blev antalet födda 143, vilket är ett tjugotal flera än motsvarande tid i fjol. De avlidna är 121, några färre än det första halvåret 2020. Födelseöverskottet, födda minus döda, är således 22 personer hittills i år, vilket kan jämföras med ett underskott på 3 personer i fjol.

Flyttningen gav ett överskott på 144 personer det andra kvartalet och 207 personer för första halvåret totalt. Tillskottet från flyttningen blev därmed närmare 90 personer större än första halvåret i fjol.

Den totala förändringen av folkmängden blev en ökning med 160 det andra kvartalet och 226 från årets början, vilket är betydligt mera än första halvåret 2020 då ökningen var 150 personer.

Befolkningsrörelsen första halvåret 2020 och 2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Stort flyttningsöverskott i förhållande till Sverige

Flyttningen i förhållande till Finland har hittills i år gett ett överskott på 31 personer, ett tiotal flera än i fjol. Flyttningsöverskottet gentemot Sverige och övriga Norden blev 147 personer, mer än dubbelt större än 2020. Den utomnordiska flyttningen, som under första halvåret i fjol undantagsvis visade underskott, har hittills i år gett ett överskott på 29 personer.

Flyttningsnetto första halvåret 2020 och 2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror ännu, bara nettot, varför det inte heller finns uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning. När det gäller flyttningen till och från Sverige och övriga Norden kan det däremot konstateras att de inflyttade hittills i år har varit några fler än i fjol, medan de utflyttade har minskat med nästan 30. Beträffande den utomnordiska migrationen är både inflyttningen och utflyttningen mindre än 2020.

Befolkningstillväxt i alla tre regioner

På landsbygden har folkmängden främst ökat i Jomala, där invånarna har blivit nästan 90 flera sedan årets början. Lemland har ökat med närmare 30, Saltvik med 20 och Finström med 10 personer. Också Geta, Lumparland och Sund har fått flera invånare. I skärgården har Kumlinge och Vårdö ökat med sju personer vardera, medan folkmängden är i stort sett densamma som vid årets början i de övriga kommunerna.

Alla tre regioner har haft flyttningsöverskott och landsbygden dessutom födelseöverskott, främst tack vare Jomala. I skärgården är de födda och avlidna ungefär lika många hittills i år, medan Mariehamn har haft flera avlidna än födda. Antalet födda är 39 i Mariehamn, 32 i Jomala, 62 i övriga landsbygdskommuner samt 10 i skärgården.

Befolkningsförändring efter kommun första halvåret 2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Tillväxten över medelnivå

Befolkningsutvecklingen under enskilda kvartal varierar betydligt mellan åren. Under andra kvartalet noteras ofta en rätt stor tillväxt. Ökningen för perioden januari – juni i år är högre än 2000-talets medelnivå som är drygt 170 personer.

Exakta siffror för befolkningsrörelsen kvartalsvis för hela Åland och kommunerna finns i en excelfil på ÅSUBs webbplats.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax