Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2023

Befolkningen har ökat med 170 personer i år

Efter att Ålands befolkning ökade med 50 personer det första kvartalet 2023 fortsatte tillväxten under det andra kvartalet och var då 124 personer. Totalt har invånarna alltså blivit 174 flera under det första halvåret, vilket kan jämföras med en ökning på knappt 70 personer motsvarande periiod 2022. Under de senaste tio åren har befolkningen ökat med i genomsnitt 160 personer det första halvåret.

Hittills i år har folkmängden ökat med 33 personer i Mariehamn och 154 på landsbygden medan den har minskat med 13 i skärgården. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen som visar ett invånarantal på 30 533 den sista juni.

Befolkningsrörelsen och invånarantalet efter region första halvåret 2023, preliminära siffror
Befolkningsrörelsen och invånarantalet efter region första halvåret 2023, preliminära siffror

Flera födda och färre avlidna

Det föddes 75 barn under andra kvartalet och 139 under första halvåret totalt, i båda fall en ökning från i fjol. Antalet avlidna är 60 under andra kvartalet och 133 från årets början, 20 färre än första halvåret 2022. Födelsenettot, födda minus avlidna, blev svagt positivt eller sex personer efter ett minus på närmare ett trettiotal under fjolårets första halvår.

Flyttningen gav ett överskott på 109 personer det andra kvartalet och 174 personer för första halvåret. I fjol var flyttningsöverskottet för första halvåret knappt 100 personer.

Befolkningsrörelsen första halvåret 2022 och 2023
Befolkningsrörelsen första halvåret 2022 och 2023

Ökat flyttningsöverskott från både Norden och utomnordiska länder

Den utomnordiska flyttningen har hittills i år gett ett överskott på ett sjuttiotal personer och lika stort är överskottet gentemot Sverige och övriga Norden. Flyttningsöverskottet i förhållande till Finland är drygt 30 personer. Samtliga fall innebär en ökning från 2022.

Flyttningsnetto första halvåret 2022 och 2023
Flyttningsnetto första halvåret 2022 och 2023

Det ökade flyttningsöverskottet i förhållande till såväl Sverige och övriga Norden som utomnordiska länder förklaras av både ökad inflyttning och minskad utflyttning. För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror, bara nettot, varför det i denna publicering inte finns exakta uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning.

Nio kommuner fick flera invånare

Av kommunerna hade Jomala den största ökningen, drygt 70 personer. Mariehamn och Hammarland växte med ett trettiotal personer vardera. Efter fjolårets stora minskning har Finström hittills i år ökat med 24 personer. Ytterligare fyra landsbygdskommuner har fått flera invånare, medan det är bara Vårdö som har ökat i skärgården.

I både Mariehamn och skärgården var de avlidna flera än de födda, men för stadens del kompenserades detta av ett flyttningsöverskott. För landsbygden totalt var både födelse- och flyttningsnettot positivt. Av de 139 nyfödda barnen har 43 hemort i Mariehamn, 33 i Jomala, 58 i övriga landsbygdskommuner och 5 i skärgården.

Befolkningsförändring efter kommun första halvåret 2023
Befolkningsförändring efter kommun första halvåret 2023

Detaljerade siffror för befolkningsrörelsen kvartalsvis för hela Åland och kommunerna finns i en Excelfil på ÅSUBs webbplats.

Det finns också en databastabell med månatliga befolkningssiffror per kommun.

Kvartalsstatistiken är preliminär och publiceras kort efter respektive kvartals utgång, varför siffrorna ofta revideras senare när uppgifterna i befolkningsdatasystemet är mera kompletta. Till exempel så visade statistiken för första kvartalet 2023 som publicerades i april en ökning med 40 personer, medan den aktuella statistiken visar en ökning på 50 personer på Åland under årets första kvartal.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax