Befolkningsrörelsen första kvartalet 2012

Folkökning främst i Mariehamn

Ålands befolkning ökade med 31 personer det första kvartalet 2012, vilket kan jämföras med en minskning på 5 personer det första kvartalet 2011. Det är framförallt Mariehamn som har haft befolkningstillväxt hittills i år, medan skärgårdens folkmängd har fortsatt att minska. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen.

Ökning av både födda och döda

Under årets tre första månader föddes det 80 barn, 14 flera än motsvarande tid i fjol. Antalet avlidna ökade med 10 och blev 91. Födelsenettot, födda minus döda, blev således minus elva personer.

Betydligt större flyttningsöverskott

Det var flyttningsöverskottet som stod för befolkningstillväxten. Totalt var antalet inflyttade 43 flera än antalet utflyttade. I fjol var flyttningsöverskottet för första kvartalet bara 10 personer. Av årets överskott uppkom en mindre del som resultat av flyttningen mellan Finland och Åland, sex personer plus. Flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden bidrog med ett tillskott på 18 personer och den utomnordiska flyttningen gav ett överskott på 19 personer. Samtliga dessa netton är större än i fjol.

Se de exakta siffrorna i tabellen Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2011 och 2012.

Största ökningen i Mariehamn

Mariehamn hade den största folkökningen av kommunerna, 38 personer. Ökningen beror helt på flyttningsöverskott eftersom födelsenettot var negativt. På landsbygden noteras ett litet födelseöverskott, medan flyttningen gav ett nollresultat för regionen som helhet. Totalt ökade landsbygdens folkmängd med fem personer. I Jomala och Saltvik steg folkmängden med tio personer i vardera kommunen och i Sund med åtta. I andra kommuner minskade folkmängden dock, i Lemland med 17 personer och i Eckerö med 9. I skärgården noteras en total folkminskning på tolv personer, främst p.g.a. en nedgång i Kumlinge, minus åtta personer. Både födelse- och flyttningsnettot var negativt i skärgården.

Se tabellen Befolkningsrörelse och invånarantal efter kommun 1:a kvartalet 2012.

Den kvartalsvisa utvecklingen för hela Åland över en längre tid framgår av diagrammet Födelse- och flyttningsnetto kvartalsvis 2000–2012.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 3:e maj 2012