Befolkningsrörelsen första kvartalet 2013

Svagt flyttningsresultat, men tillväxt i Mariehamn

Ålands befolkning ökade med 14 personer det första kvartalet 2013, vilket kan jämföras med en ökning på 34 personer det första kvartalet 2012. Det är framförallt Mariehamn som har haft befolkningstillväxt hittills i år, medan invånarantalet på landsbygden och i skärgården har minskat. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen.

Fler födda än döda

Under årets tre första månader föddes det 68 barn, 14 färre än motsvarande tid i fjol. Antalet avlidna minskade med 36 och var 58 stycken. Födelsenettot, födda minus döda, blev således tio personer.

Utomnordiskt flyttningsunderskott

Flyttningsöverskottet blev obetydligt, antalet inflyttade översteg antalet utflyttade med endast fem personer. I fjol var flyttningsöverskottet för första kvartalet 47 personer. Årets överskott uppkom från flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden som gav ett plus på nio personer. Flyttningen mellan Finland och Åland gav ett nollresultat, medan den utomnordiska flyttningen medförde ett underskott på fyra personer. Detta är första gången sedan 2001 som flyttningen i förhållande till utomnordiska länder gav underskott under ett kvartal.

 

Se de exakta siffrorna i tabellen Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2012 och 2013.

Stor ökning i Mariehamn

Mariehamn hade en stor befolkningstillväxt, 67 personer, tack vare både födelse- och flyttningsöverskott. För de flesta landsbygds- och skärgårdskommuner noteras en minskning under första kvartalet. Lumparlands folkmängd ökade dock med fem personer och även Brändö, Hammarland och Kökar fick ett litet plus. Landsbygden som helhet minskade med 46 personer och skärgården med 7. I båda regioner beror nedgången på såväl födelse- som flyttningsunderskott.

Se tabellen Befolkningsrörelse och invånarantal efter kommun 1:a kvartalet 2013.

Den kvartalsvisa utvecklingen för hela Åland över en längre tid framgår av diagrammet Födelse- och flyttningsnetto kvartalsvis 2000–2013.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[a]asub.ax

Publicerad 29 april 2013