Befolkningsrörelsen första kvartalet 2014

Ökning med nästan 50 personer första kvartalet

Ålands befolkning växte med 48 personer det första kvartalet 2014, vilket kan jämföras med en ökning på 11 personer motsvarande tid 2013. Invånarantalet steg med 43 i Mariehamn och 5 på landsbygden medan det var oförändrat i skärgården. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen.

Fler födda än döda

Under årets tre första månader föddes det 64 barn, några färre än motsvarande tid i fjol. Antalet avlidna minskade också något och var 54 stycken. Födelsenettot, födda minus döda, blev således tio personer eller lika mycket som 2013.

 

Större flyttningsöverskott

Flyttningsöverskottet blev 39 personer, vilket var betydligt mera än första kvartalet 2013 då antalet inflyttade översteg antalet utflyttade med endast två personer. I förhållande till såväl Finland som utomnordiska länder blev det ett plus på 19 personer. Flyttningen till och från Sverige och övriga Norden gav ett obetydligt överskott, bara en person.

 

Se de exakta siffrorna i tabellen Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2013 och 2014.

Flyttningsrörelsen gav Mariehamn den största tillväxten

Mariehamns ökning med 43 personer berodde helt på flyttningsöverskott eftersom födelsenettot var negativt. För de flesta landsbygds- och skärgårdskommuner noteras en minskning under första kvartalet. Jomala, Finström och Sund ökade dock på landsbygden liksom Brändö och Vårdö i skärgården. Landsbygden totalt hade ett födelseöverskott, men eftersom flyttningen gav underskott, blev ökningen bara fem personer. I skärgården var det tvärtom ett negativt födelsenetto, men det kompenserades av ett litet flyttningsöverskott, varför folkmängden totalt sett hölls oförändrad.

 

Se tabellen Befolkningsrörelse och invånarantal efter kommun 1:a kvartalet 2014

Den kvartalsvisa utvecklingen för hela Åland över en längre tid framgår av diagrammet Födelse- och flyttningsnetto kvartalsvis 2000–2014

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[a]asub.ax

Publicerad 29 april 2014