Befolkningsrörelsen första kvartalet 2015

Flyttningsunderskott och många avlidna gav befolkningsminskning

Ålands befolkning minskade med 55 personer det första kvartalet 2015, vilket kan jämföras med en ökning på drygt 50 personer motsvarande tid 2014. Invånarantalet minskade med över 30 i Mariehamn och med ett tiotal personer både på landsbygden och i skärgården. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen.

Fler avlidna än födda

Under årets tre första månader föddes det 64 barn, lika många som i fjol. Antalet avlidna var däremot mycket större, 83 i år mot 54 första kvartalet 2014. Födelsenettot, födda minus döda, blev således minus 19 personer mot ett plus på 10 i fjol.

 

Också flyttningen gav underskott

Flyttningens resultat blev ett underskott på 36 personer. Första kvartalet 2014 var det ett överskott på drygt 40 personer. Flyttningen i förhållande till Finland visade ett minus på 20 personer och gentemot Sverige och övriga Norden blev det ett underskott på 27 personer. Endast från utomnordiska länder flyttade det in flera än vad som flyttade ut. Överskottet blev elva personer, vilket dock var bara hälften av nettot första kvartalet i fjol.

 

Såväl i förhållande till Sverige och övriga Norden som till utomnordiska länder beror det minskade flyttnettot på både minskad inflyttning och ökad utflyttning. För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror, bara nettot, varför det inte finns uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning.

Se de exakta siffrorna i tabellen Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2014 och 2015.

Minskning i de flesta kommuner

Jomalas folkmängd steg med 28 personer det första kvartalet, medan Eckerö och Finström ökade med 5 personer vardera. Geta och Kökar hade oförändrad folkmängd. I de övriga kommunerna minskade invånartalet. Mariehamn hade både födelse- och flyttningsunderskott. På landsbygden föddes det ungefär lika många som det avled, men ett underskott i flyttningen gjorde att folkmängden sjönk för regionen som helhet. Skärgården hade ett litet flyttningsöverskott, men det kunde inte uppväga det stora födelseunderskottet.

 

Se tabellen Befolkningsrörelse och invånarantal efter kommun 1:a kvartalet 2015

Ovanligt stor nedgång

På grund av flyttningsströmmarna ger andra kvartalet som regel en betydande ökning av folkmängden, medan tredje kvartalet ofta medför en minskning. Under 2000-talet har det oftast varit befolkningstillväxt också under första kvartalet, men mindre nedgångar har noterats enstaka år. Så här stor minskning under första kvartalet har inte förekommit på åtminstone 25 år. Första kvartalets flyttningsunderskott var större senast 1993, men då vägdes det upp av ett stort födelseöverskott.

Den kvartalsvisa utvecklingen för hela Åland över en längre tid framgår av diagrammet Födelse- och flyttningsnetto kvartalsvis 2000–2015

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax.

Publicerad 6 maj 2015