Befolkningsrörelsen första kvartalet 2016

Flyttningsöverskott gav befolkningstillväxt

Ålands befolkning ökade med 35 personer det första kvartalet 2016, vilket kan jämföras med en minskning på över 40 personer motsvarande tid 2015. Invånarantalet ökade med 60 i Mariehamn, men minskade med ett drygt tiotal både på landsbygden och i skärgården. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen.

 

Fler avlidna än födda

nder årets tre första månader föddes det 63 barn, vilket var på samma nivå som i fjol. Antalet avlidna var 75, ett tiotal mindre än 2015. Födelsenettot, födda minus döda, blev således minus 12 personer mot minus 20 i fjol.

 
 

Flyttningen ger överskott igen

Flyttningens resultat blev ett överskott på 47 personer. Första kvartalet 2015 var det ett underskott på över 20 personer. Flyttningen i förhållande till Finland visade ett plus på 14 personer och gentemot Sverige och övriga Norden blev det ett överskott på 7 personer. I båda fall var nettot negativt 2015. I förhållande till utomnordiska länder blev flyttningsöverskottet 26 personer, vilket var något mera än första kvartalet i fjol.

 

Att flyttningsnettot i förhållande till Sverige och övriga Norden har växlat från minus till plus beror på både ökad inflyttning och minskad utflyttning. Det ökade överskottet i den utomnordiska flyttningen är ett resultat av lägre utflyttning till länder utanför Norden, eftersom inflyttningen därifrån var oförändrad jämfört med 2015. För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror, bara nettot, varför det inte finns uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning.

Se de exakta siffrorna i tabellen Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2015 och 2016.

Ökning i fem kommuner

åväl landsbygden som skärgården hade både födelse- och flyttningsunderskott, varför folkmängden sjönk i dessa båda regioner. Också i staden var de avlidna flera än de födda, men invånarantalet växte ändå tack vare ett stort flyttningsöverskott. Enskilda kommuner som hade folkökning utöver Mariehamn var Finström, Föglö, Geta och Sund. 

 

Se tabellen Befolkningsrörelse och invånarantal efter kommun 1:a kvartalet 2016

Normal förändring

Befolkningsutvecklingen under enskilda kvartal varierar betydligt mellan åren. Minskningen första kvartalet i fjol var ovanligt stor, medan årets tillväxt ligger ungefär på 2000-talets medelnivå för första kvartalet.

Den kvartalsvisa utvecklingen för hela Åland över en längre tid framgår av diagrammet

Födelse- och flyttningsnetto kvartalsvis 2000-2016

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom@asub.ax

Publicerad 3 maj 2016