Befolkningsrörelsen första kvartalet 2017

Befolkningstillväxt tack vare födelseöverskott

Ålands befolkning ökade med 25 personer det första kvartalet 2017, vilket kan jämföras med en ökning på 40 personer motsvarande tid 2016. Invånarantalet ökade med närmare 20 i Mariehamn och drygt 30 på landsbygden, men minskade med 25 i skärgården. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen.

Befolkningsrörelsen och invånarantalet efter region första kvartalet 2017

Färre avlidna än födda

Under årets tre första månader föddes det 67 barn, något flera än i fjol. Antalet avlidna minskade däremot med närmare ett trettiotal och blev 48. Födelsenettot, födda minus döda, blev således plus 19 personer mot minus 13 i fjol.

Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2016 och 2017

Minskat flyttningsöverskott

Flyttningen visade ett svagare resultat än första kvartalet 2016. I år blev överskottet bara 6 personer vilket kan jämföras med 53 året innan. Flyttningen i förhållande till Finland som vanligen ger ett överskott visade nu ett minus på nästan tio personer och flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden gav ett underskott på fem personer. I båda fall var nettot positivt 2016. I förhållande till utomnordiska länder blev flyttningsöverskottet 20 personer, vilket var mindre än första kvartalet i fjol.

Flyttningsnetto 1:a kvartalet 2016 och 2017

Att flyttningsnettot i förhållande till Sverige och övriga Norden har växlat från plus till minus beror, liksom det minskade överskottet i den utomnordiska flyttningen, på ökad utflyttning. För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror, bara nettot, varför det inte finns uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning.

Ökning i sex kommuner

I Mariehamn beror det ökade invånarantalet främst på flyttningsöverskott, eftersom de födda var bara ett par flera än de avlidna. På landsbygden stod födelse- och flyttningsöverskottet för ungefär lika stor del av ökningen. Det var främst i Jomala och Finström som de födda var flera än de avlidna. Förutom i dessa kommuner ökade folkmängden också i Lumparland, Saltvik och Sund. Skärgårdens minskning beror till allra största delen på ett negativt resultat av flyttningen.

Befolkningsförändringen efter kommun 1:a kvartalet 2017

Normal förändring

Befolkningsutvecklingen under enskilda kvartal varierar betydligt mellan åren. Ökningen för perioden januari–mars i år ligger strax under 2000-talets medelnivå för första kvartalet.

Exakta siffror för befolkningsrörelsen kvartalsvis för hela Åland och kommunerna finns i ett par excelfiler på ÅSUBs hemsida. Statistiken publiceras försenad på grund av fördröjning i datatillgången.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax