Befolkningsrörelsen första kvartalet 2018

Befolkningstillväxt tack vare stort flyttningsöverskott

Ålands befolkning fortsätter att växa. Under första kvartalet 2018 blev invånarna 39 flera, vilket kan jämföras med en ökning på 26 personer motsvarande tid 2017. Invånarantalet steg med drygt 50 i Mariehamn, men minskade något på landsbygden och i skärgården. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen.

Under första kvartalet 2018 ökade befolkningen i Mariehamn med 52 personer, men på landsbygden och i skärgården minskade befolkningen med 8 respektive 5 personer.

Flera avlidna än födda

Under årets tre första månader föddes det 63 barn, något färre än i fjol. Antalet avlidna ökade däremot med 30 och blev 78. Födelsenettot, födda minus döda, blev således minus 15 personer mot ett plus på 20 i fjol.

Jämfört med första kvartalet 2017 var folkökningen något större första kvartalet 2018. Ökningen var 39 personer, vilket var 13 personer fler än 2017.

Stort utomnordiskt flyttningsöverskott

Flyttningen gav ett överskott på 54 personer mot bara 6 personer första kvartalet 2017.  Flyttningen i förhållande till Finland gav ett plus på ett par personer och flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden ett överskott på ett tiotal. I båda fall var nettot negativt 2017.  I förhållande till utomnordiska länder blev flyttningsöverskottet 40 personer, vilket var dubbelt mera än första kvartalet i fjol.

Första kvartalet 2018 hade Åland ett litet positivt flyttningsnetto gentemot Finland och övriga Norden. Flyttningsöverskottet gentemot länder utanför Norden var 40 personer, vilket var mer än dubbelt så stort som under första kvartalet 2017.

Att flyttningsnettot i förhållande till Sverige och övriga Norden har växlat från minus till plus beror, liksom det ökade överskottet i den utomnordiska flyttningen, på både ökad inflyttning och mindre utflyttning än 2017. För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror, bara nettot, varför det inte finns uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning.

Ökning i nio kommuner

I Mariehamn beror det ökade invånarantalet helt på flyttningsöverskott, eftersom de avlidna var flera än de födda. På landsbygden var de födda några flera än de avlidna, men på grund av flyttningsunderskott minskade folkmängden något. Invånarantalet steg i Eckerö, Finström, Geta, Jomala och Lemland, men minskade i övriga landsbygdskommuner. Skärgården hade ett litet flyttningsöverskott, men på grund av många avlidna också där sjönk invånarantalet något för regionen totalt. Av de enskilda kommunerna ökade Brändö, Kumlinge och Sottunga, medan invånarantalet sjönk i Föglö och var oförändrat i Kökar och Vårdö.

Under första kvartalet 2018 ökade befolkningen i nio åländska kommuner, mest i Mariehamn där ökningen var 52 personer.

Ökningen över medelnivån

Befolkningsutvecklingen under enskilda kvartal varierar betydligt mellan åren. Ökningen för perioden januari–mars i år ligger något över 2000-talets medelnivå för första kvartalet.

Detaljerade siffror för befolkningsrörelsen kvartalsvis för hela Åland och kommunerna finns i ett par excelfiler på ÅSUBs hemsida.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax