Befolkningsrörelsen första kvartalet 2019

Befolkningstillväxt tack vare nordiskt flyttningsöverskott

Efter att ha ökat med 300 personer i fjol fortsätter Ålands befolkning att växa. Under första kvartalet 2019 blev invånarna 49 flera, vilket kan jämföras med en ökning på 40 personer motsvarande tid 2018. Invånarantalet steg med 26 i Mariehamn och 35 på landsbygden, men minskade med 12 i skärgården. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen.

Befolkningsrörelsen och invånarantalet efter region första kvartalet 2019

Flera födda än avlidna

Under årets tre första månader föddes det 76 barn, ett tiotal flera än i fjol. Antalet avlidna minskade däremot med nästan 20 och blev 59. Födelsenettot, födda minus döda, blev således plus 17 personer mot ett minus på 15 i fjol.

Befolkningsrörelsen första kvartalet 2018 och 2019

Stort flyttningsöverskott i flyttningen på Sverige och övriga Norden

Flyttningen gav ett överskott på 38 personer mot 55 personer första kvartalet 2018. Flyttningen i förhållande till Finland gav ett plus på fem personer, några fler än i fjol. Flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden ett överskott på 45, mot bara ett tiotal 2018. I förhållande till utomnordiska länder blev flyttningsnettot minus 12 efter att ha varit plus 40 i fjol. Detta är första gången på sex år som den utomnordiska flyttningen ger underskott för ett kvartal.

Flyttningsnetto 1:a kvartalet 2018 och 2019

Det större flyttningsnettot i förhållande till Sverige och övriga Norden beror på mindre utflyttning, medan underskottet i förhållande till utomnordiska länder i första hand har orsakats av större utflyttning från Åland till länder utanför Norden. För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror, bara nettot, varför det inte finns uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning.

Ökning i fem kommuner

I Mariehamn beror det ökade invånarantalet nästan helt på flyttningsöverskott, eftersom de födda var bara två flera än de döda. På landsbygden var de födda 14 flera än de avlidna och flyttningen bidrog med ett överskott på 27. Invånarantalet steg i Finström, Jomala och Lemland, men minskade eller var oförändrat i övriga landsbygdskommuner. Skärgården hade ett födelseöverskott på en person, men på grund av flyttningsunderskott sjönk invånarantalet för regionen totalt. Av de enskilda kommunerna var det bara Kumlinge som visade ökning, dock bara med en person.

Befolkningsförändring efter kommun 1:a kvartalet 2019

Ökningen över medelnivån

Befolkningsutvecklingen under enskilda kvartal varierar betydligt mellan åren. Ökningen för perioden januari–mars i år ligger över 2000-talets medelnivå för första kvartalet som är 30 personer.

Detaljerade siffror för befolkningsrörelsen kvartalsvis för hela Åland och kommunerna finns i en excelfil på ÅSUBs hemsida.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax