Befolkningsrörelsen första kvartalet 2020

Befolkningstillväxt i Mariehamn

Under första kvartalet 2020 blev Ålands invånare 30 flera, vilket kan jämföras med en ökning på 43 personer motsvarande tid 2019. Ökningen beror dock på olika korrigeringsposter, eftersom själva befolkningsrörelsen under kvartalet gav ett underskott på tre personer. Befolkningen den 31 mars var 45 personer större än vid årsskiftet i Mariehamn, 2 personer större på landsbygden och 17 personer mindre i skärgården. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen.

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Flera avlidna än födda

Under årets tre första månader föddes det 65 barn, 13 färre än i fjol. Antalet avlidna ökade däremot med ett tiotal och blev 70. Födelsenettot, födda minus döda, blev därför negativt, minus 5 personer mot ett plus på 19 i fjol.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Underskott i den utomnordiska flyttningen

Flyttningen gav ett överskott på endast 2 personer mot 31personer första kvartalet 2019. Flyttningen i förhållande till Finland gav ett plus på en person, några färre än i fjol. Flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden gav ett överskott på 34, mot bara 2 personer 2019. I förhållande till utomnordiska länder blev flyttningsnettot minus 33 efter att ha varit plus 24 i fjol.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Det ökade flyttningsnettot i förhållande till Sverige och övriga Norden beror på både större inflyttning och mindre utflyttning, medan underskottet i förhållande till utomnordiska länder i första hand har orsakats av större utflyttning från Åland till länder utanför Norden. För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror, bara nettot, varför det inte finns uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning.

Ökning i fem kommuner

I Mariehamn var de avlidna något flera än de födda, men tack vare att flyttningen gav ett överskott medförde befolkningsrörelsen totalt sett en tillväxt. Därtill kommer en större korrigeringspost som höjde stadens invånartal. Korrigeringar är förändringar i befolkningsregistret som har gjorts för att till exempel flyttningar inte har registrerats under den period då de skedde.

På landsbygden var de födda något flera än de avlidna, men flyttningen gav ett litet minus, varför tillväxten uteblev. Invånarantalet ökade mest i Lemland och steg också i Geta, Hammarland och Jomala, men minskade i övriga landsbygdskommuner. I skärgården var både födelsenettot och flyttningsnettot negativa. Folkmängden var oförändrad i Vårdö, men minskade i övriga skärgårdskommuner.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Detaljerade siffror för befolkningsrörelsen kvartalsvis för hela Åland och kommunerna finns i en excelfil på ÅSUBs hemsida.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax