Befolkningsrörelsen första kvartalet 2021

Fortsatt god befolkningstillväxt första kvartalet

Under första kvartalet 2021 blev Ålands invånare 72 flera, vilket kan jämföras med en ökning på 25 personer motsvarande tid 2020 och en ökning med 245 personer under hela fjolåret. Så stor befolkningstillväxt under första kvartalet har inte noterats sedan 2009. Under årets tre första månader ökade befolkningen i Mariehamn med 13 personer och på landsbygden med 59 personer medan den var oförändrad i skärgården. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen.

Befolkningsrörelsen och invånarantalet efter region första kvartalet 2021, preliminära siffror

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Flera födda än avlidna

Under årets tre första månader föddes det 69 barn, 4 flera än i fjol. Antalet avlidna minskade däremot med 16 och blev 54. Födelsenettot, födda minus döda, blev därför 15 personer jämfört med minus 5 personer i fjol. Flest barn föddes i Jomala och Mariehamn, 17 respektive 16, och därefter kommer Saltvik med 10.

Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2020 och 2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Störst flyttningsöverskott från Sverige

Flyttningen gav ett överskott på 68 personer jämfört med ett underskott på 1 person det första kvartalet 2020. Flyttningen i förhållande till Finland gav ett plus på sex personer i år, några flera än i fjol. Flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden gav ett överskott på 44, vilket är 15 flera än 2020. I förhållande till utomnordiska länder blev flyttningsnettot plus 18 efter att ha varit minus 32 det första kvartalet i fjol.

Flyttningsnetto 1:a kvartalet 2020 och 2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Det ökade flyttningsnettot i förhållande till såväl Sverige och övriga Norden som till utomnordiska länder beror på minskad utflyttning. Inflyttningen har varit något mindre i år än 2020, men utflyttningen har sjunkit ännu mera. För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror, bara nettot, varför det inte finns uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning.

Ökning i elva kommuner

Mariehamn var de avlidna något flera än de födda, men tack vare att flyttningen gav ett överskott på drygt 20 personer medförde befolkningsrörelsen totalt sett en tillväxt. På landsbygden var de födda ett tjugotal flera än de avlidna och flyttningen gav ett överskott på drygt 40 personer. Invånarantalet ökade mest i Lemland, men alla landsbygdskommuner utom Eckerö växte. I skärgården noteras inga födda, bara tre avlidna, men flyttningen gav ett litet plus varför folkmängden blev oförändrad. Brändö och Kökar fick flera invånare, medan antalet sjönk något i Föglö och Sottunga.

Befolkningsförändring efter kommun 1:a kvartalet 2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Detaljerade siffror för befolkningsrörelsen kvartalsvis för hela Åland och kommunerna finns i en excelfil på ÅSUBs webbplats.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax