Befolkningsrörelsen första kvartalet 2023

Ökning med 40 personer första kvartalet

Efter en svag befolkningstillväxt 2022 har 2023 inletts med en positiv utveckling. Under första kvartalet i år blev Ålands invånare 40 flera, vilket kan jämföras med en minskning på 30 personer under motsvarande tid 2022. Genomsnittet för första kvartalet de tio senaste åren är en ökning med 25 personer.

Under årets tre första månader ökade befolkningen i Mariehamn med 7 personer och på landsbygden med 46, medan den minskade med 13 i skärgården. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen som visar ett invånarantal på 30 399 den sista mars.

Befolkningsrörelsen och invånarantalet efter region första kvartalet 2023, preliminära siffror
Befolkningsrörelsen och invånarantalet efter region första kvartalet 2023, preliminära siffror

Mindre födelseunderskott och större flyttningsöverskott än i fjol

Under första kvartalet föddes 64 barn, 2 färre än i fjol. Antalet avlidna minskade med ett tjugotal jämfört med 2022 och blev 73. Födelsenettot, födda minus avlidna, blev därför minus 9 personer jämfört med ett underskott på 25 personer första kvartalet i fjol. Flyttningen gav ett överskott på 55 personer, vilket var betydligt mera än det första kvartalet 2022 då överskottet var 17 personer.

Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2022 och 2023
Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2022 och 2023

Flyttningen i förhållande till Finland gav ett överskott på 10 personer jämfört med ett underskott på 20 i fjol. Flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden gav ett överskott på 25 personer, dubbelt mera än 2022. I förhållande till utomnordiska länder blev flyttningsöverskottet 20 personer, vilket var något mindre än i fjol.  

Flyttningsnetto 1:a kvartalet 2022 och 2023
Flyttningsnetto 1:a kvartalet 2022 och 2023

Det ökade flyttningsöverskottet i förhållande till Sverige och övriga Norden förklaras av minskad utflyttning, medan det något lägre överskottet i förhållande till utomnordiska länder beror på mindre inflyttning därifrån än i fjol. För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror, bara nettot, varför det inte finns exakta uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning.

Flera invånare i sju kommuner

I Mariehamn och skärgården var de avlidna flera än de födda. I Mariehamn kunde flyttningen kompensera detta underskott så att folkmängden ökade något. I skärgården gav inte flyttningen något överskott, varför folkmängden sjönk. Vårdö var den enda skärgårdskommun som fick flera invånare under kvartalet. På landsbygden blev det både flyttningsöverskott och ett mindre födelseöverskott. Invånarantalet steg mest i Jomala, Hammarland och Finström, men även Lumparland och Sund fick en ökning.

Befolkningsförändring efter kommun 1:a kvartalet 2023

Befolkningsförändring efter kommun 1:a kvartalet 2023

Detaljerade siffror för befolkningsrörelsen kvartalsvis för hela Åland och kommunerna finns i en Excel-fil på ÅSUBs webbplats

Det finns också en databastabell med månatliga befolkningssiffror per kommun

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax