Befolkningsrörelsen på Åland 1:a kvartalet 2001

Denna sammanställning är baserad på preliminära befolkningsregisteruppgifter. Eftersom det rör sig
om förhandsuppgifter kan det förekomma en viss osäkerhet, speciellt för flyttningsrörelsens del.
Under årets första kvartal föddes 51 barn på Åland, vilket är 16 färre än under första kvartalet i fjol.
Antalet avlidna var 55, eller 18 färre än år 2000. Födelseunderskottet blev således fyra personer,
vilket är ungefär lika mycket som i fjol. Flyttningsrörelsen gav ett mindre överskott än i fjol, eller nio
personer. Detta ledde till att folkmängden växte med fem personer, vilket kan jämföras med en
tillväxt på 20 personer under första kvartalet 2000. I Mariehamn och skärgården minskade
folkmängden på grund av att man hade både födelse- och flyttningsunderskott. Också i
centralkommunerna minskade befolkningen, eftersom flyttningsunderskottet var mindre än
födelseöverskottet. Randkommunerna var den enda region som hade flyttningsöverskott och också
den enda region där folkmängden växte.

Vill du läsa hela statistikmeddelandet kan du göra det här.