Befolkningsrörelsen på Åland 1:a kvartalet 2002

Denna sammanställning är baserad på preliminära befolkningsregisteruppgifter. Eftersom det rör sig om förhandsuppgifter kan det förekomma en viss osäkerhet, speciellt för flyttningsrörelsens del.

Under det första kvartalet 2002 föddes 86 barn på Åland, medan 62 personer avled, varför födelseöverskottet blev 24 personer. Flyttningsrörelsen gav ett överskott på 70 personer. Invånarantalet växte i Mariehamn och på landsbygden, men minskade med en person i skärgården. Flyttningen till/från Finland gav ett överskott på 42 personer, medan överskottet i förhållande till övriga Norden var 21 personer och i förhållande till övriga länder 7 personer.

Den preliminära siffran för folkmängden 31.3.2002 var 26 102 personer.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.