Befolkningsrörelsen på Åland 2:a kvartalet 2001

Denna sammanställning är baserad på preliminära befolkningsregisteruppgifter. Eftersom det rör sig om förhandsuppgifter kan det förekomma en viss osäkerhet, speciellt för flyttningsrörelsens del.

Under det andra kvartalet 2001 föddes 81 barn på Åland, medan 66 personer avled, varför födelseöverskottet blev 15 personer. Flyttningsrörelsen gav ett överskott på 128 personer vilket ledde till att folkmängden växte med 143 personer. Detta är den största tillväxten under ett enskilt kvartal sedan det tredje kvartalet 1991. Invånarantalet växte i Mariehamn, centralkommunerna och skärgården. Dessa tre regioner hade alla såväl födelse- som flyttningsöverskott. I randkommunerna minskade folkmängden något p.g.a. av ett födelseunderskott som var större än flyttningsöverskottet. Flyttningen till/från Finland gav ett överskott på 60 personer, medan överskottet i förhållande till övriga Norden var 64 personer och i förhållande till övriga länder 4 personer.

Den preliminära siffran för folkmängden 30.6.2001 var 25 917 personer.

Under det första halvåret 2001 föddes 133 barn på Åland, vilket är 10 flera än under motsvarande tid i fjol. Antalet avlidna uppgick till 121 personer, eller 8 färre än i fjol. Födelseöverskottet blev således tolv personer jämfört med ett underskott på sex personer första halvåret 2000.

Flyttningsrörelsen gav ett överskott på 129 personer jämfört med 104 personer motsvarande tid i fjol. Ökningen beror på att överskottet i förhållande till Finland var större i år. Den sammanlagda befolkningstillväxten det första halvåret var 141 personer, vilket är 43 flera än i fjol.

Hela statistikmeddelandet kan du läsa här.