Befolkningsrörelsen på Åland 2:a kvartalet 2003

Under det andra kvartalet ökade folkmängden med 3 personer i Mariehamn, 83 personer på landsbygden och med 24 personer i skärgården. Den preliminära siffran för folkmängden den 30 juni 2003 var 26 344 personer.

Om du vill läsa hela meddelandet klicka här.