Befolkningsrörelsen på Åland 3:e kvartalet 2001

Under det tredje kvartalet 2001 föddes 77 barn på Åland, medan 51 personer avled, varför födelseöverskottet blev 26 personer. Flyttningsrörelsen gav ett överskott på 8 personer vilket ledde till att folkmängden växte med 34 personer. Invånarantalet växte i Mariehamn, centralkommunerna och randkommunerna, medan det minskade i skärgården. Flyttningen till/från Finland gav ett överskott på 63 personer, medan flyttningen i förhållande till övriga Norden gav ett underskott på 51 personer och i förhållande till övriga länder ett underskott på 4 personer. Den preliminära siffran för folkmängden 30 september var 25 950 personer.

Vill Du läsa hela statistikmeddelandet kan Du göra det här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden