Befolkningsrörelsen på Åland 3:e kvartalet 2001

Under det tredje kvartalet 2001 föddes 77 barn på Åland, medan 51 personer avled, varför födelseöverskottet blev 26 personer. Flyttningsrörelsen gav ett överskott på 8 personer vilket ledde till att folkmängden växte med 34 personer. Invånarantalet växte i Mariehamn, centralkommunerna och randkommunerna, medan det minskade i skärgården. Flyttningen till/från Finland gav ett överskott på 63 personer, medan flyttningen i förhållande till övriga Norden gav ett underskott på 51 personer och i förhållande till övriga länder ett underskott på 4 personer. Den preliminära siffran för folkmängden 30 september var 25 950 personer.

Vill Du läsa hela statistikmeddelandet kan Du göra det här.