Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2012

Avbräck i befolkningstillväxten

Ålands befolkning minskade med 61 personer det tredje kvartalet 2012 och uppgick till 28 463 personer 30 september 2012. Folkmängden minskar vanligen det tredje kvartalet på grund av stor utflyttning, men årets nedgång var ovanligt stor. Fjolåret tillhör undantagen då det i stället noterades en ökning med 60 personer. Från årets början har invånarantalet ökat med 108 personer vilket kan jämföras med en tillväxt på 211 personer motsvarande tid 2011. Det är framförallt Mariehamn och Jomala som har haft befolkningstillväxt hittills i år. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen.

Flyttningen har gett betydligt mindre hittills i år

Under tredje kvartalet gav flyttningen ett underskott, eftersom de som flyttade ut var 61 flera än de som flyttade in. Tredje kvartalet i fjol var det däremot ett överskott på 41 personer. Årets underskott beror på att flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden visade ett stort minus. Flyttningen gentemot Finland och utomnordiska länder bidrog med ett mindre överskott. Totalt från årets början har flyttningen gett ett plus på 111 personer, vilket är 90 färre än i fjol. Flyttningen till och från Finland har dock gett ett större överskott, 62 personer hittills i år. Flyttningen i förhållande till Sverige och övriga Norden medförde däremot ett underskott på fem personer mot att ha visat ett överskott på 65 personer motsvarande tid 2011. Den utomnordiska flyttningen gav ett plus på 54 personer, vilket också det är en betydande nedgång. För flyttningen Åland–Finland finns inga bruttosiffror tillgängliga, bara netto. När det gäller flyttningen gentemot dels Sverige och övriga Norden och dels utomnordiska länder kan man konstatera att det i båda fall är såväl mindre inflyttning som större utflyttning som har orsakat det minskade nettot jämfört med 2011.

 

Se de exakta siffrorna i tabellen Befolkningsrörelsen 1:a – 3:e kvartalet 2011 och 2012.

Bara sju kommuner har ökat

I Mariehamn minskade folkmängden med 32 personer det tredje kvartalet, men från årets början har folkmängden stigit med 77 personer. Landsbygdens befolkning ökade med 4 personer det tredje kvartalet och under årets tre första kvartal sammanlagt är ökningen 69 personer. Jomala har ökat klart mest på landsbygden, 62 personer, och Lemland med 16 personer plus kommer tvåa. I tre landsbygdskommuner har folkmängden minskat sedan årsskiftet, mest i Eckerö med 18 personer. Skärgårdens folkmängd minskade med 33 personer tredje kvartalet och från årets början är nedgången 38 personer. Kumlinge står för den största minskningen, tjugo personer, medan Brändö är den enda skärgårdskommun som har ökat hittills i år, plus två personer. 

 

 

Se tabellen Befolkningsrörelse och invånarantal efter kommun 3:e kvartalet 2012

Den kvartalsvisa utvecklingen för hela Åland över en längre tid framgår av diagrammet Födelse- och flyttningsnetto kvartalsvis 2000–2012

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom@asub.ax

Publicerad 31 oktober 2012