Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2014

Större befolkningstillväxt än i fjol

Antalet invånare på Åland minskade med ett tiotal det tredje kvartalet 2014. Totalt under de tre första kvartalen har folkmängden dock ökat med nästan 210 personer, 70 flera än motsvarande tid i fjol. Enligt den preliminära statistiken var Ålands befolkning 28 875 personer den 30 september. Ökningen har skett i såväl Mariehamn som på landsbygden och i skärgården.

Födelseöverskottet ungefär lika stort som i fjol

Det föddes 88 barn tredje kvartalet, något mera än motsvarande tid 2013.  Räknat från årets början är dock siffran något lägre än i fjol, 216 födda. De avlidna var 70 under tredje kvartalet och 176 under de tre första kvartalen sammanlagt. Därigenom är födelseöverskottet, d.v.s. antalet födda minus antalet döda, 40 personer hittills i år jämfört med 36 i fjol.

 

Större flyttningsöverskott

Orsaken till folkminskningen det tredje kvartalet var ett flyttningsunderskott på nästan 30 personer, men totalt under de tre första kvartalen har de inflyttade varit 170 fler än de utflyttade. Av detta överskott stod Finland för 70 personer, Sverige och övriga Norden för 5 och utomnordiska länder för 95. I alla tre fall var det ett positivare flyttningsresultat än 2013. Det sammanlagda flyttningsöverskottet från årets början är nästan 70 personer större än motsvarande tid i fjol.

För flyttningen Åland–Finland finns inga bruttosiffror tillgängliga, bara netto. När det gäller flyttningen gentemot såväl Sverige och övriga Norden som utomnordiska länder är det både större inflyttning och mindre utflyttning som har gett det ökade nettot.

 

Se de exakta siffrorna i tabellen Befolkningsrörelsen 1:a – 3:e kvartalet 2013 och 2014.

Mariehamns och skärgårdens tillväxt beror helt på flyttningsrörelsen

Hittills i år har folkmängden stigit med närmare 60 personer i Mariehamn, drygt 140 personer på landsbygden och 10 i skärgården. Av landsbygdskommunerna har Jomala ökat klart mest, med 110 personer, medan Finström och Lemland har vuxit med över 20 och Sund med 14 personer. I skärgården har Vårdö ökat med elva och Sottunga med en person. Den enda betydande minskningen noteras i Eckerö, där invånarantalet har sjunkit med nästan 30 från årsskiftet.

I Mariehamn och skärgården beror befolkningstillväxten helt på flyttningsöverskott, eftersom de avlidna har varit flera än de födda hittills i år. Även på landsbygden har flyttningen varit den viktigaste tillväxtfaktorn, men där har också födelseöverskottet spelat en stor roll genom att de födda har varit flera än de avlidna i de flesta kommuner.

 

Se tabellen Befolkningsrörelse och invånarantal efter kommun 3:e kvartalet 2014.

Den kvartalsvisa utvecklingen för hela Åland över en längre tid framgår av diagrammet Födelse- och flyttningsnetto kvartalsvis 2000–2014.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 22 oktober 2014