Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2016

Liten befolkningsminskning 3:e kvartalet men god tillväxt totalt under året

Under tredje kvartalet 2016 minskade Ålands invånarantal med 22 personer. I Mariehamn blev minskningen 42 personer och i skärgården 1 person, medan landsbygdens befolkning steg med 21.

Sammanlagt under de tre första kvartalen har befolkningen ökat med 184 personer jämfört med en minskning på 43 personer motsvarande tid 2015. Mariehamn har ökat med 67 personer och landsbygden med 119, medan skärgården har minskat med 2. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen.

Flera födda

Det föddes 73 barn under det tredje kvartalet och sammanlagt 227 under de tre första kvartalen, vilket är en ökning med drygt 20 från i fjol.

Antalet avlidna blev 65 det tredje kvartalet och 223 från årets början, vilket är lika många som i fjol. Födelsenettot, födda minus döda, blev således plus 4 personer för de tre första kvartalen sammanlagt mot minus 19 i fjol. Mariehamn och skärgården har negativt födelsenetto för året hittills, medan det på landsbygden har fötts flera än det avlidit. Alla regioner hade däremot positivt flyttningsnetto.

 

 

 

Stort utomnordiskt flyttningsöverskott

Flyttningens resultat för hela Åland blev ett underskott på 30 personer det tredje kvartalet men ett överskott på 180 personer sammanlagt hittills i år. I fjol gav flyttningen en nettoförlust på 24 personer de tre första kvartalen.

Flyttningen i förhållande till Finland har gett ett överskott på 26 personer hittills i år och flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden ett plus på 20. I båda fall var det underskott motsvarande tid i fjol. Den utomnordiska flyttningen gav överskott också 2015, men i år blev det mycket större eller 134 personer.  

 

 

Det ökade flyttningsnettot i förhållande till såväl Sverige och övriga Norden som utomnordiska länder beror främst på större inflyttning. I förhållande till icke-nordiska länder inverkar det också att utflyttningen dit har varit mindre än i fjol. För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror, bara nettot, varför det inte finns uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning.

Se de exakta siffrorna i tabellen Befolkningsrörelsen 1:a–3:e kvartalet 2015 och 2016. I denna fil finns också ett diagram som visar den kvartalsvisa utvecklingen 2000–2016.

Ökning i de större kommunerna

Hittills i år har folkmängden ökat i sex kommuner, minskat i nio och varit oförändrad i en. Ökningen har varit störst i Jomala, 80 personer. Därefter följer Mariehamn med 67 och Finström med 52. Övriga landsbygdskommuner med ökning är Saltvik och Lemland, medan Föglö är den enda skärgårdskommun där befolkningen har vuxit sedan årets början.  

Se tabellen Befolkningsrörelse och invånarantal efter kommun 1:a–3:e kvartalet 2016

Tillväxten över medelnivå 
På grund av flyttningsströmmarna ger andra kvartalet som regel en betydande ökning av folkmängden, medan tredje kvartalet ofta medför en minskning. År 2015 hade dessa båda kvartal en lägre uppgång respektive en större nedgång än vanligt. I år däremot är förändringarna tillbaks på ungefär normalnivå. Ökningen för de tre första kvartalen sammanlagt ligger något över 2000-talets genomsnitt

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom@asub.ax

Publicerad 4 november 2016